Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Geriatrics, geriatric care and rehabilitation

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

On completion of the course the student will demonstrate knowledge of the basics in drug administration and calculation.

Innehåll

Introduction to the course Historical background Key concepts Administering different types of drugs - giving oral drugs - giving sublingual drugs - giving rectal drugs - giving vaginal drugs - giving nasal drugs - giving ophtalmic drugs - giving otic drugs - inhalations - applying topical drugs Administering different types of drugs cont. Labels Prescriptions, generic substitutes Nonprescription drugs/over-the-counter medications Pharmaca Fennica - what is Pharmaca Fennica? - Indication, contraindication and interaction Legislation Giving medication to the client/patient/older person - institutional systems - medication reminder systems Side-effects, slight symptoms-severe reactions Allergic reactions, anaphylaxis Drug therapy in the elderly Introduction to dosage calculation Dosage calculation The problems of drug therapy in the elderly

Mer information

Schedule: 18.10.05 10.15-12.00 20.10.05 09.15-11.00 21.10.05 09.15-11.00 25.10.05 10.15-12.00 26.10.05 10.15-12.00 27.10.05 09.15-11.00 08.11.05 10.15-12.00 10.11.05 09.15-12.00 EXAM 24.11.05 09.15-11.15 re-exam: 1) 13.1.05 2) 17.2.05

Litteratur

Norris J. et al. (ed.). 1996. Giving medications. Springhouse Corporation. Pennsylvania. Articles and handouts

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Övningar
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Dahl Birgitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Schedule: 18.10.05 10.15-12.00 20.10.05 09.15-11.00 21.10.05 09.15-11.00 25.10.05 10.15-12.00 26.10.05 10.15-12.00 27.10.05 09.15-11.00 08.11.05 10.15-12.00 10.11.05 09.15-12.00 EXAM 24.11.05 09.15-11.15 re-exam: 1) 13.1.05 2) 17.2.05

Kurs- och studieplansökning