Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2005 - 2006 - Fysik och kemi

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten skall känna till lagbundenheter, elementära begrepp och tillämpningar inom klassisk fysik.

Läranderesultat

Studenten förstår och kan använda matematiska modeller för att beskriva fysikaliska fenomen inom klassik fysik.

Innehåll

- enhetssystemet
- vätskors fysik
- gasens fysik
- värmets fysik
- termodynamik
- elektrostatik
- elektrodynamik

Förkunskaper

Elementär matematik och förmåga att använda kalkylator

Kursen ersätter följande kurser

Fysik 1 och delar av Fysik 2

Mer information

Kursen innehåller en propedeutisk del för studerande med yrkesskolebakgrund.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och räkneövningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 5 timmar
 • Självstudier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 90 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 5 timmar
 • Varav schemalagda studier: 85 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning