Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att väcka intresse och ge tillräckliga grundkunskaper i kemi för att förstå teknisk information relaterad till kemi och naturvetenskap

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att se sambandet mellan teknik och naturvetenskap och både förstå och tolka teknisk och naturvetenskaplig information, samt observera olika frågeställningar relaterade till teknik och naturvetenskap och förstå modeller att lösa dem.

Innehåll

-Repetition av grundläggande begrepp -Materiens uppbyggnad -Substansmängd -Aggregationstillstånd -Syror och baser -Förbränningsreaktioner -Rökgasrening och luftföroreningar -Konstruktionsmaterial och korrosion

Förkunskaper

Algebra och trigonometri

Litteratur

Meddelas vid kursens inledning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

 • Holmberg Mariann
 • Makkonen-Craig Stewart
 • Skön Kim

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (53 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-31 09:15 - 11:00 Teknisk kemi Holmberg Mariann
2020-04-07 09:15 - 11:00 Teknisk kemi Holmberg Mariann
2020-04-14 09:15 - 11:00 Teknisk kemi Holmberg Mariann
2020-04-21 09:15 - 11:00 Teknisk kemi Holmberg Mariann
2020-04-28 09:15 - 11:00 Teknisk kemi Holmberg Mariann
2020-05-05 09:15 - 11:00 Teknisk kemi Holmberg Mariann
2020-05-12 09:15 - 11:00 Teknisk kemi Holmberg Mariann
2020-05-19 09:15 - 11:00 Teknisk kemi Holmberg Mariann

Kurs- och studieplansökning