Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge fördjupande kunannde inom elsäkerhet och bestämmelser för elinstallationer i fastigheter

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till hur en fastighets elplanering skall göras så den fyller dagens krav på elsäkerhet

Innehåll

 • Allmänna krav på elinstallationer
 • Elströmmens inverkan på människan / förstahjälp vid elolycka
 • Skyddsmetoder
 • val av elapparater
 • elinstallationer i specialutrymmen
 • elsäkerhet i arbete
 • arbete under spänning

Förkunskaper

ELCAD

Litteratur

D1-2012
SFS-käsikirja 600-1 Sähköasennukset
SFS-käsikirja 600-2 Säädökset, sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset
SFS 6002:sv Säkerhet vid elarbeten

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1: Tentamen
Examination 2: obligatorisk laboratoriearbete

Lärare

 • Anukka Harri
 • Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-04-19

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning