Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens målsättning är att ge grundkunskaper om
elomvandlare i lik- och växelströmssystem.
Huvudvikt läggs vid frekvensomriktardrifter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna
till hur elenergi omformas för olika applikationer
samt hurudana utrustningar som används för detta.

Innehåll

AC- och DC-omvandlare

Förkunskaper

Kraftelektronik och regulatorer

Kursen ersätter följande kurser

Inget

Mer information

Läraren meddelar via ItsLearning

Litteratur

Föreläsningsmaterial på ItsLearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Självstudier - 23 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar i
studiebesök samt avlägger godkänd tentamen.

Lärare

Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 08:15 - 09:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2019-10-29 09:15 - 12:00 D398 Omvandlare Företagspres. Rancken Kim
2019-11-12 12:15 - 16:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2019-11-14 12:15 - 16:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2019-11-19 08:15 - 12:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2019-11-26 09:00 - 12:00 D398 Omvandlare XQRR ABB Sockenbacka Rancken Kim
2019-11-28 12:15 - 16:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2019-12-03 09:00 - 17:00 Omvandlare XQRR Hyvinge Rancken Kim
2019-12-05 12:15 - 16:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2019-12-10 08:15 - 12:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2019-12-12 12:15 - 16:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2019-12-17 09:00 - 11:00 D398 Omvandlare TENT Rancken Kim
2020-01-09 12:00 - 14:15 D4107-08 TET Omtent 1, Omvandlare Omtent 1 Rancken Kim
2020-01-21 14:00 - 16:15 D4106 TET Omtent 2, Omvandlare Omtent 2 Rancken Kim

Kurs och studieplanssökning