Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att du ska kunna
dimensionera och välja utrustning till
komfortbyggnader (kontor, boende, affär)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att

 • har fått en helhetsuppfattning om
  fastighetens vatten- och avloppssystem, samt
  hur de ansluter sig till de övriga hustekniska
  systemen.
 • förstår sig på det kommunala vatten- och
  avloppssystemet, samt hur fastigheten ansluter
  sig till den
 • känner till och kan tillämpa rådande
  bestämmelser och lagstiftning
 • kan jämföra olika vatten och avloppssystem
  med avseende på miljön, byggnaden samt
  boendetrivsel
 • kan bestämma och överenskomma målsättningar
  på basen av omständighetskrav
 • har en helhetsuppfattning om vatten och
  avloppssystem, samt hur de ansluter sej till de
  övriga tekniska systemen i fastigheten.
 • Kan dimensionera fastighetens, och ett litet
  samhälles vatten och avloppssystem
 • Kan välja, dimensionera och placera
  fungerande armatur, utrustning samt ledningar i
  en fastighet
 • Kan välja energitekniskt optimerad och
  fungerande utrustning för beredande av
  varmvatten.
 • Kan välja och dimensionera olika avskiljare
  och pumpstationer
 • Kan välja och dimensionera en på glesbygden
  befintlig avloppsvattensystem
 • känner till fastighetens grundbyggnad och *
  känner till torksystem för tomten
 • känner till uppkomstmekanismen för brand,
  samt de olika släckningsmetoderna

Innehåll

Samhällets vattenförsörjning
Finlands byggbestämmelsesamling föreskrifter
och anvisningar gällande planering,
förverkligande och användande av vatten och
avloppssystem
Fastighetens vattensystem,
vattenbehandlingsutrustningens
energieffektivitet samt vattenförbrukning
Fastighetens vatten- och avloppsarmatur
Fastighetens avloppssystem
Fastighetens regnvattensystem
Skydd av vatten- och avloppssystem
Ljudtekniken i vatten- och avloppssystem
Avloppsvattnets pumpstationer
Produktion av varmvatten
Apparatur för ändring av vattenledningstrycket
Fastighetens brandsläckningsutrustning

Förkunskaper

Termodynamik
Strömningslära

Litteratur

Seppänen, Olli & Seppänen, Matti. 2007
"Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka", 4
uppl.
Föreläsningsanteckningar, D1

Rekommenderad bredvidläsning:
Seppänen: Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto
Seppänen: Ilmastoinnin suunnittelu

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 33 timmar
 • Självstudier - 102 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Onsdagar kl. 14 med start 7.11.2018.

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 12:15 - 15:00 D4109 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-11-04 12:15 - 15:00 B328 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-11-11 12:15 - 15:00 B328 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-11-18 12:15 - 15:00 D4109 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-11-25 10:15 - 13:00 B320 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-12-02 12:15 - 14:00 B328 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-12-09 10:15 - 13:00 B320 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-12-16 10:15 - 13:00 D4106 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2020-01-13 12:15 - 15:00 D4110 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2020-01-20 12:15 - 15:00 D4109 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2020-01-27 12:15 - 15:00 D4110 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2020-02-03 12:15 - 15:00 D4106 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2020-04-06 09:00 - 12:00 Vatten- och avloppsteknik, OMTENTAMEN 1 på Itslearning Skön Kim
2020-04-20 09:00 - 12:00 Vatten- och avloppsteknik, OMTENTAMEN 2 på Itslearning Skön Kim

Kurs och studieplanssökning