Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen: att använda kunskaper i
byggnadsrenoveringsprocess

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

 • Förstå principer om renoveringsprocessen
 • kunna utföra fundamentala beräkningar för
  husets energiförbrukningen enligt Finlands
  byggbestämmelsesamling
 • välja rätta materialer för energisnåla
  lösningar
 • Planera husets mantel som motsvarar nya
  byggnadsregler inom renovering

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Inga

Litteratur

Materialet finns på kursens Itslearning-sida

Studieaktiviteter

 • Nätbaserade - 64 timmar
 • - 71 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2017-11-17 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-20 16:00 - 20:00 D398 Byggnadsrenovering (med Novia) Anukka Harri
Skön Kim
2019-11-27 16:00 - 20:00 D398 Byggnadsrenovering (med Novia) Anukka Harri
Skön Kim
2019-12-04 16:00 - 20:00 D398 Byggnadsrenovering (med Novia) Anukka Harri
Skön Kim
2019-12-11 16:00 - 20:00 D398 Byggnadsrenovering (med Novia) Anukka Harri
Skön Kim
2019-12-18 16:00 - 20:00 D398 Byggnadsrenovering (med Novia) Anukka Harri
Skön Kim

Kurs och studieplanssökning