Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I detta studieavsnitt lägger du grunden för
följande kompetenser:

Kompetens i att förstå framtidens detaljhandel ur
ett trategiskt perspektiv

Kompetens att identifiera utvecklingstrender inom
den finska dagligvaruhandeln

Kompetens att identifiera förändrat köpbeteende
p.g.a. Covid-19

Globala mål i fokus:

Mål 9: hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Läranderesultat

Efter avlagt studieavsnitt:

Du förstår de centrala utvecklingstrenderna i
dagligvaruhandeln. (Kunskap)

Du kan analysera utvecklingen från ett
helhetsperspektiv med fokus på möjligheter och
utmaningar för detaljisterna: förr, nu och
framöver. (Färdighet)

Du kan utföra studier inom
detaljhandeln, så som rapportering av
greenwashing. (Färdighet)

Du har en förståelse över datats roll för analys
och som
möjligörare av nya/förbättrade tjänster, t.ex. med
hjälp av eye tracking. (Förhållningssätt)

Innehåll

- Dagligvaruhandeln i Finland

- Den fysiska butikens förändrade roll och framtid

- Förändringar i konsumantbeteendet på grund av
Covid-19

- Studier om framtida trender inom detaljhandeln

- Hur data och analytik (t.ex. eye tracking) kan
användas inom detaljhandeln för att förnya
tjänster

Förkunskaper

20 sp i marknadsföring eller liknande

Kursen ersätter följande kurser

AB-2-021 Framtidens detaljhandel
2015-2020 - a course part of the professional
marketing module "Digital Marketing"

Litteratur

Material finns tillgängligt i ItsLearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 5 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
  • Nätbaserade - 40 timmar
  • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Två grupp-projekt genomförs.
Projekt 1 50%
Projekt 2 50%
Båda bör vara godkända.
Poängavdrag för icke deltagande i
gästföreläsning och i presentation.

Lärare

Eriksson Niklas

Examinator

Eriksson Niklas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

The exact course schedule will be announced at the
start of the course.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning