Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to give an umbrella view
of the digital marketing space and its components

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att...
- describe concepts of digital marketing
- understand online consumer behavior processes
- explore options for building traffic to Web
sites
- review the role of social media in
marketing
- explain the special characteristics of
mobile marketing
- analyze digital marketing activities

Innehåll

- Digital concepts and definitions
- The digital customer: motivation to be
online, digital purchasing processes etc.
- Basic logic in online media: paid, earned and
owned (PEO)
- Online advertising
- Social Media and content marketing
- Mobile marketing
- E-mail marketing

Förkunskaper

Baskunskaper i Marknadsföring

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Eriksson Niklas
 • Henriksson Robert
 • Kietz Tove

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (83 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Eriksson Niklas
Henriksson Robert
Kietz Tove
2019-11-05 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Kietz Tove
2019-11-12 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Eriksson Niklas
2019-11-19 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Eriksson Niklas
Henriksson Robert
Kietz Tove
2019-11-26 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Henriksson Robert
Kietz Tove
2019-12-05 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Kietz Tove
2019-12-16 09:15 - 12:00 D4107-08 Digital Marketing Landscape Eriksson Niklas
Henriksson Robert
2019-12-16 09:15 - 12:00 A510 Digital Marketing Landscape Eriksson Niklas
Henriksson Robert
2019-12-17 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Henriksson Robert
Kietz Tove

Kurs och studieplanssökning