Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att uppöva
kursdeltagarnas
uttrycksförmåga på svenska inom sitt studieområde
och framtida
yrkesområde.
Kursen stöder för examensarbetet beträffande
processkrivning,
skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
kunna uttrycka sig
adekvat på svenska, muntligt och skriftligt, inom
sitt studieområde,
samt kunna skriva rapporter, analyser och andra
texter med
relevans för studierna och framtida
yrkesverksamhet.

Innehåll

Att uttrycka sig på svenska - diskussionsövningar
Att skriva på svenska
Översättninsproblematik finska - svenska.
Textsorter och genrer - rapport, referat,
berättelse och
beskrivning
Uttrycksförmåga: rösten som arbetsredskap
Vetenskapligt skrivande; språkvård, skrivregler,
textgenrer, översättning.
Affärskommunikation

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller
motsvarande.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Språkriktighetstest 20 p
Examination 2 Skrivguidetest 25 p
Examination 3 Rapportuppgift 30 p
Examination 4 Affärsdokument 20 p
Examination 5 Litteraturseminarium 15 p
Examination 6 Skriftlig litteraturanalys 30 p

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Sandell Magdalena
 • Åvall Ann-Kristin
 • Hagström Sarah

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (57 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 10:00 - 12:00 B518 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-09-11 10:00 - 12:00 D4107-08 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena
2019-09-18 10:00 - 12:00 B518 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-09-25 10:00 - 12:00 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-10-02 10:00 - 12:00 D173 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena
2019-10-09 10:00 - 12:00 D4106 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-10-16 10:00 - 12:00 E385 Akademiskt skrivande, workshop i infosökning
2019-10-23 10:00 - 12:00 B327 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-10-23 10:00 - 12:00 E383 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena
2019-10-30 10:00 - 12:00 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-11-06 10:00 - 12:00 E387 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-11-06 10:00 - 12:00 E383 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-11-13 10:00 - 12:00 D173 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena
2019-11-20 10:00 - 12:00 E383 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena
2019-11-27 10:00 - 12:00 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-12-04 10:00 - 12:00 E385 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena
2019-12-11 10:00 - 12:00 D4107-08 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning