Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studenten känner
till olika digitala kanaler och kan använda dessa
för att driva trafik till en organisations
webbplats.
Studenten förstår skillnaden mellan outbound och
inbound marketing och klarar av att kombinera de bästa av två
världar för att öka medvetenheten om ett företag.
Därtill kan studenten använda verktyg som effektiverar,
automatiserar och mäter olika marknadsförings aktiviteter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande:

-känna till principerna för digital reklam
-klara av att planera och implementera digital
reklam i olika kanaler
-kunna kalkylera olika nyckeltal som t.ex. ROI
-känner till vilka möjligheter content
marketing erbjuder samt vilka kanaler som lämpar
sig för detta
-kunna implementera ett företags content
marketing strategi
-känna till aktuella sociala media verktyg och
utnyttja dessa för att nå och kommunicera med
kunden
-känna till och kunna använda olika verktyg
social media analys
-Kunna utveckla kommunikationen med företagets
målgrupper

Innehåll

-Sökmarknadsföring - PPC
-Digitala annonser - modeller och kanaler
-Olika sociala media platformer
-Content marketing
-Spridningsstrategi
-Integration av social medier och digitala
kampanjer
-Social analytics

Förkunskaper

Marknadsföring 30 ECTS

Mer information

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Chaffey Dave. 2014. Emarketing excellence. Fourth
edition.
Material i itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Nätbaserade - 23 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studenten genomföra
följande:

Examination 1: Lämna in skriftliga arbeten under
kursen
Examination 2: Delta i tentamen

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-18 till 2020-01-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-16 09:15 - 12:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-01-20 09:15 - 12:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-01-31 09:15 - 12:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-02-06 13:00 - 15:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-02-11 09:15 - 12:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-02-27 12:15 - 15:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-03-05 08:30 - 12:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-03-06 09:00 - 13:30 E384 Online kommunikationskanaler

Kurs och studieplanssökning