Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge ett paraplyperspektiv
av digital marknadsföring och dess komponenter.

Läranderesultat

- beskriva koncept inom digital
marknadsföring
- förstå konsumentbeteendeprocesser online
- utforska alternativ för att bygga trafik till
webbplatser, PE(S)O-modellen
- granska den roll som innehåll och sociala
medier har i marknadsföring
- förklara särdrag i mobil marknadsföring
- delningsekonomi som fenomen
- analysera online marknadsföringsaktiviteter

Innehåll

- Digitala begrepp och definitioner
- Den digitala kunden: motivation att vara
online, digital köpprocesser etc.
- Grundlogiken i köpt, ägd och förtjänad online
media
- Social media- och innehållsmarknadsföring
- Mobil marknadsföring
- Delningekonomi

Förkunskaper

Marknadsföring 20sp eller motsvarande

Litteratur

Ström, R. & Vendel, M. (2015). Digital
marknadsföring, Sanoma Utbildning.

Arhammar, J. & Staunstrup, P. (2016). Content
marketing för alla. AS Printon Tryckeri,
Estland.

Carlsson, L. (2012), Marknadsföring och
Kommunikation i Sociala Medier, som e-bok i
eLib vid Arcada.

Chaffey, D & Smith, PH (2013). eMarketing
Excellence, 4th ed. Routledge, London / New
York

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 49 timmar
  • Seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Individuella uppgifter 60p och gruppuppgift 40p.
Deltagande i gästföreläsningar.
Alla uppgifter bör vara godkända för att erhålla
ett slutvitsord.

Lärare

Eriksson Niklas

Examinator

Eriksson Niklas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-30 12:00 - 14:00 A311 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-09-12 08:30 - 11:00 D4107-08 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-09-19 08:30 - 11:00 B325 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-09-26 09:00 - 12:00 B320 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-10-03 09:00 - 12:00 B328 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-10-08 08:30 - 11:00 B326 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-10-17 08:30 - 11:00 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-10-24 08:30 - 11:00 F367 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas

Kurs och studieplanssökning