Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att som teammedlem utveckla tjänster enligt hållbara utvecklingens principer

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas att du har förmåga att lösa problem, planera och genomföra ett projekt med moderna och aktuella verktyg inom ett givet tema som är tjänsteutveckling och tjänstedesign, distributionskanaler, Eyetracking och försäljning

Innehåll

Projektarbete och ledning av projekt
Produktutveckling
Tjänstedesign
Upplevelse
Försäljning
Lönsamhetstänkande

Förkunskaper

Minimum 35sp turism studier avlagda och totalt 140 sp

Mer information

Kursen görs som ett projekt tillsammans med Hotelli Nuuksio. Kursens språk är delvis finska eftersom projektet görs på finska för uppdragsgivaren. Obligatorisk närvaro 13.1,15.1 och 19.1 (testet) samt 10.3

Litteratur

Macheridis,Nikos.2009.Projektaspekter-Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt
Brown A.,Hyer Nancy Lea . 2010.Managing projects : a team-based approach New York : McGraw-Hill Irwin
Eklund,Sven.2009.Arbeta i grupp:Individen,gruppen ,ledaren.Lund:Studentlitteratur.
Hagström,Andreas,Mattsson,Sandra.2010.Att leda projekt från start till mål .Stockholm :

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 75 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination: 19.1 projekttestet godkänt
Ett godkänt projektrapport samt power point presentationer och närvaro 13.1, 15.1, 19.1 och 10.3

Lärare

Fabricius Susanna

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-03-18

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning