Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

In order to understand the importance of
environmental management and socio-cultural
responsibility within the field of tourism, it is
essential to understand the big picture of
sustainable tourism, hence the course starts with
an introduction to sustainable tourism. After the
introduction, the course will focus on
environmental and social impact of the tourism
industry, as well as different management tools
to manage the impacts responsibly.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
to understand facts and frames of environmental
and social responsibility, and be aware of
current challenges within the field of
environmentally and socially sustainable tourism.

Innehåll

Sustainable tourism
Enviromental impacts of tourism
Environmental responsibility
Social and cultural impacts of tourism
Socio-cultural responsibility

Förkunskaper

Introduction to the Tourism Industry &
Tourism in a Contemporary World

Litteratur

All material available online on Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Nätbaserade - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationskrav

Online quizzes
Individual tasks
Group tasks

Lärare

Halmén Mia

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 09:00 - 11:30 B328 Environmental and Social Responsibility Halmén Mia

Kurs och studieplanssökning