Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få förståelse för
att leda ett evenemang som ett
projekt, både teoretiskt och praktiskt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
genomföra ett evenemang utifrån ett management
synvinkel med
tanke på designens betydelse för ett
evenemang.Han/hon måste ha
en klar vision för att kunna leda ett projekt
och kunskap om att
implementera visionen och strategin i
versamheten. Han / hon
måste även ha kunskap hur ta i beaktande miljön
och kundservice.

Innehåll

Studenterna gör två större projekt under denna
kurs - en teoretisk
och en praktisk.
I det teoretiska projektet gör studenterna ett
evenemangsuppdrag åt Fazer. De använder sig av
den'Evenemangsplanerarens handbok'
de själva skapat tillsammans med sin grupp
under de tidigare kurserna.Evenemanget planeras
på basen av den struktur och innehåll som finns i
boken och presenteras åt den egna gruppen
samt Fazers representanter.
Det praktiska projektet går ut på att
studenterna jobbar 'hands-on'
på ett evenemag . Evenemanget ordnas i Gamla
Hamnen/Wanga Satama och
besökarantalet är ett par tusen. Via denna
praktiska övning får studenten erfarenhet av
alla evenemangsfaser
- före, under och efter. Diskussioner med
evenemangets VD förs
med studenterna före evenemanget och även
efter, för att
studenterna kan reflektera kring sina
erfarenheter och lärdomar
med sina studiekamrater samt arrangören.
Kursen innehåller:
Event design Management
Planering, genomförande, evaluering och
rapportering av eget
evenemang
Studiebesök till samarbetspartners
Efter att ha gått denna helhet av tre
evenemangskurser, kommer du
att kunna planera och genomföra ett evenemang
från idé till
evaluering både från en teoretisk och en
praktisk synvinkel.

Förkunskaper

Minimi 60 sp avlagda,studenter som har studerat
turism eller marknadsföring prioriteras, kursen
Marknadsföringens grunder måste vara avklarad.
Övriga studerande bör ha lämpliga studier i
bakgrunden.
Kursen förutsätter även goda
kommunikationskunskaper i finska språket även om
undervisningsspråket är svenska.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Obligatorisk närvaro på gästföreläsningar och
företagsbesök samt
på evenemanget Tradenomipäivät 5-7.11.2019
Evenemangs handboken bör vara godkänt för att
kunna fortsätta på denna kurs

Litteratur

Graham Berridge, 2007: Event Design and experience

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 13 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbete på evenemang under kursen

Examinationskrav

Undervisningsspråket är svenska,
rapporteringsspråket kan vara
svenska eller beroende på uppdragsgivaren även
finska.
En skriftlig rapport och presentation till
uppdragsgivaren 50 %
Deltagande i handledningarna gällade Fazer caset
15%
Praktiskt arbete på ett evenemang. Detta betyder
deltagande i breiefingen av evenemanget samt
feedbacks diskussionen 35%

Kursen ingår i evenemangshelheten och kan inte
tas som en eskild kurs. Studenten bör ha min
100 sp avklarade.

Lärare

 • Fabricius Susanna
 • Hernberg Mervi

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Obligatorisk närvaro 5-7.11.2019 hela dagar då ni
jobbar på Tradenomipäivät event och Buu-dagen 29-30.11.2019
Brief av Fazer uppdraget XXXX
Presentationerna på Fazer XXX

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning