Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du får grundläggande kunskaper om turismindustrin med hjälp av teoretisk och praktisk kunskap.
Du lär känna de viktigaste turismområdena och attraktioner huvudsakligen i vårt eget land och uppfattar betydelsen av att hållbart utveckla turismen.Viktigt är även att dina kunskaper om olika aktörer inom industrin fördjupas och du kan koppla dem till diverse ansvarsområden.

Läranderesultat

Lära känna branschen utifrån ett helhetsperspektiv och känner till vilka organisationer och samarbetsparter som styr de olika näringsgrenarna både nationellt och internationellt.
Få en uppfattning om turismens utveckling och förutsättningar generellt och känna till betydande turistdestinationer och attraktioner i Finland

Innehåll

Turism, hotell- och restaurangbranschen, transport
Turismbegrepp och teorier

Förkunskaper

Inga

Mer information

Under kursens gång görs en resa i Finland

Efter andra omtentamen arkiveras materialet från it´s learning .

Datarummet xxxx eftermiddagar är reserverade för att göra grupparbeten ( läraren inte på plats)

Litteratur

Cooper,Chris.2012. Essentials of Tourism.Pearson Education Limited ISBN 978-0-273-72438-4

Swarbrooke,J.& Horner,S.Consumer Behavior in Tourism. Butterworth-Heinemann.2007.ISBN 0 7506 43927 valda delar

Annan av föreläsaren angiven aktuell litteratur och övriga källor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 38 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Alla uppgifter ( tre) godkända, tentamen och turismgeografitestet godkända. Max poäng 100 för hela kursen, minimi 50 för ett kursbetyg

En uppgift integreras med kursen IT-verktyg och en annan med finska kursen.
Kursen har även samarbete med kursen hotelltjänster och slutdatum blir först i period 2. En gemensam inlärningsdagbök returneras senast den 29.11.2012

Lärare

Aittoniemi Hellevi

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-05-29

Examinationsformer

 • 2012-11-13 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2012-11-29 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning