Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten nya
verktyg och medel för att komma vidare i det
finska språket.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att komma till rätta i
grundläggande alldagliga situationer och att
känna till det finska språkets struktur; att
känna till grundläggande strukturer.
Efter avlagd kurs förväntas studenten
- kunna kort berätta om sig själv, sina
studier,
sina arbetsuppgifter
- kunna använda var, vart och varifrån -
strukturer
- kunna uttrycka ägandeförhållanden
- kunna använda partitiv
- kunna böja verb i presens och känna till
imperfektböjning
- känna till grundreglerna för användandet av
objekt
- kunna använda inf.III

Innehåll

- finska språket struktur vidare
- muntliga och skriftliga övningar
- diskussion
- språklära

Förkunskaper

Finnish for Foreigners I och II -kunskap krävs.
A.1.2 (Europeiska referensram)

Mer information

Kurstentamen: 7.3.2022
Omtentamen 1: 15.4.2022 online
Omtentamen 2: 27.5.2022

Muntlig tentamen: 28.2.2022 och 2.3.2022

Muntlig omtentamen 14.4.2022 kl. 10-12 och
26.5.2022 kl. 10-12.

Litteratur

Kursbok:
Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I.
Yliopistopaino. Helsinki 2007
ISBN 978-952-495-023-7

Kapitel 1 - 18
Av läraren sammanställd material i Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Självstudier - 67 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande: skriftlig tentamen
(80%) och kursaktivitet (20%)
Omtentamen i muntligt test: 10.3. kl. 10-12 och 31.3.
kl. 10 -12 (i kursens zoom rum).

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • 2022-03-07 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-12 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners III, zoom-link:Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2346187979?pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09 Lehtola Minna
2022-01-17 13:15 - 15:30 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2022-01-19 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2022-01-24 13:15 - 15:30 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2022-01-26 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2022-01-31 13:15 - 15:30 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2022-02-02 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2022-02-07 13:15 - 15:30 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2022-02-09 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2022-02-14 13:15 - 15:30 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2022-02-16 10:15 - 12:00 D4107-08 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2022-02-21 13:00 - 15:15 D4107-08 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2022-02-23 10:15 - 12:00 D4107-08 Finnish for Beginners III Lehtola Minna
2022-02-28 13:15 - 15:30 Finnish for Beginners III, oral exams Lehtola Minna
2022-03-02 10:00 - 12:00 Finnish for Beginners III, oral exams Lehtola Minna
2022-03-07 13:15 - 15:30 Finnish for Beginners III, written exam Lehtola Minna
2022-03-09 10:00 - 12:00 Excursion Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning