Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du kan fungera professionellt i olika språkliga
situationer inom ditt eget område på finska och
klarar av att anpassa ditt språk till varierande
kommunikationssituationer. Du har redskap och
förutsättningar för att utveckla dina
kommunikationsfärdigheter.

Om du har svenska som bildningsspråk
(skolbildning från Finland) uppfyller du de
kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§)
krävs av offentligt anställda, när du har klarat
av studieenheten. Det betyder är att du språkligt
är på minst nivå B1 enligt den gemensamma
europeiska referensramen för språk (nöjaktiga
kunskaper). Målnivån för studierna är goda
kunskaper i finska (minst nivå B2).

Läranderesultat

Kunskap
Du
- påvisar kunskap i ditt branschspråk och vet hur
du utvecklar det
- du uttrycker insikt om hur du kommunicerar med
olika målgrupper

Färdighet
Du kan
- berätta om dig själv, din utbildning och
arbetslivserfarenhet samt beskriva din
arbetsinsats
- kommunicera både muntligt och skriftligt inom
den egna arbetsgemenskapen, med samarbetsparter
och i multiprofessionella situationer.
-presentera och diskutera ämnen inom din egen
bransch
- skilja mellan formell och informell
kommunikation
- förstå det centrala innehållet i professionella
publikationer och andra källor
- skriva texter och dokument som behövs inom
området
-använda referenssystem.

Förhållningssätt
Du vågar använda språket i olika situationer och
har redskap att utveckla och fördjupa ditt
yrkesinriktade kunnande under studietiden och
senare i arbetslivet

Innehåll

Föreläsningar
Muntliga och skriftliga övningar:
Mötesövning i grupp, mötesdokument
Presentationsövningar
Handledning i att skriva och använda av källor
Handledning i att använda digitala övningar och
resurser
CV, arbetsansökan och intervju
E-post (formell), affärskommunikation

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (Europeiska referensramen
för språk)

Kursen ersätter följande kurser

Företagsekonomi 2020, Finska ABS20-5 (även
Informationsteknik 2020)

Mer information

Obligatorisk även för dem som har svenska och
finska som skolbildningsspråk på de engelska
utbildningsprogrammet inom företageskonomi.

Obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt
den tidtabell som läraren meddelat på
Itslearning.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 36 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Skiftlig kurstentamen onsdagen den 11.5.2022 kl. 14-17 23.8.2022 at 10-13 6.9.2022 at 10-13

Examinationskrav

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
(Tentdatum meddelas senare)
essä, rapporter, produktioner och portfolio,
muntligt test
presentationer enligt överenskommelse med
studerande.

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Tentamen
Muntligt test
Skriftlig rapport
Arbetsansökan och CV
Presentationer
Mötesövning och dokument (gruppuppgift)
Deltagande i obligatoriska mötesövningar och
presentationstillfällen (meddelas på
Itslearning)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga inlämningsuppgifter 20%
Muntliga uppgifter 20%
Skriftlig tentamen 30%
Muntligt test 30%

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • 2022-05-11 - Tentamina
 • 2022-05-11 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-12 14:15 - 15:45 Liiketalouden suomi (ryhmä 2)Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2346187979?pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09 Passcode: FIN20 Lehtola Minna
2022-01-19 14:15 - 15:45 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Lehtola Minna
2022-01-26 14:15 - 15:45 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Lehtola Minna
2022-02-02 14:15 - 15:45 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Lehtola Minna
2022-02-09 14:15 - 15:45 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Lehtola Minna
2022-02-16 14:15 - 15:45 D4107-08 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Lehtola Minna
2022-02-23 14:15 - 15:45 D4107-08 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Lehtola Minna
2022-03-02 14:15 - 15:45 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Lehtola Minna
2022-03-09 14:15 - 16:00 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) zoom- harjoituskokous Lehtola Minna
2022-03-23 14:15 - 15:45 B320 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Lehtola Minna
2022-03-30 14:15 - 15:45 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) etänä opettaja flunssassa Lehtola Minna
2022-04-06 14:15 - 15:45 D4106 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Lehtola Minna
2022-04-20 14:15 - 15:45 B325 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Lehtola Minna
2022-04-27 14:15 - 15:45 B328 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Yritysesittelyjä Lehtola Minna
2022-05-04 14:15 - 15:45 Liiketalouden suomi (ryhmä 2 Yritysesittelyjä Lehtola Minna
2022-05-11 14:00 - 17:00 F249 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Kirjallinen tentti kampuksella Lehtola Minna
2022-05-18 14:15 - 15:45 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Suullisia testejä Lehtola Minna
2022-05-20 12:30 - 14:00 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Suullisia testejä Lehtola Minna
2022-05-25 14:15 - 15:45 Liiketalouden suomi (ryhmä 2) Suullisia testejä (jos jotakin on suorittamatta) Lehtola Minna
2022-05-26 12:30 - 13:30 Liiketalouden suomi - pitämättömiä suullisia esityksiä Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning