Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Färdighet vad du kan göra
Du klarar av enkla vardagssituationer muntligt och
skriftligt på svenska.
Du kan presentera dig själv och andra och
berätta om din familj, var du bor, vad du gör och
vad du tycker om.
Du kan läsa enkla texter och skriva enkla
meddelanden.
Du kan bilda enkla meningar och frågor i
presens både i tal och skrift.
Du förstår enkelt tal om vardagliga saker
när någon talar långsamt och tydligt.

Läranderesultat

Kunskap vad du vet

Du får lära dig svenskt uttal och ordförråd för
vardagliga situationer och enkel grammatik.
Verbformer; infinitiv, presens och
imperativ.
Substantiv i singularis.
Siffror, datum och klockslag.
Vokabulär: händelser under en dag, familj,
måltider, arbete, hobbyer.
Du känner till de nordiska länderna och
svenskan i den kontexten.

Innehåll

Grunderna i svensk grammatik, svenskt uttal och
ordförråd. Kultur och de nordiska länderna.

Förkunskaper

Det här är en grundkurs i svenska. Du behöver inga
förkunskaper. Kursens nivå är CEFR A1.1.

Kursen ersätter följande kurser

Förhållningssätt attityd
Att lära sig ett nybörjarspråk är lättare när du
är med i gruppen och får öva och tala. Närvaro i
när-eller distansundervisning är obligatorisk.

Mer information

Närvaro i närundervisningen och nätundervisningen
är obligatorisk.

Litteratur

Vi använder boken: Vi ses! Svenska för
nybörjare.
Av: Keränen, Lindross & Peltola 2018, Otava.
Tillgänglig t.ex. här:
https://www.adlibris.com/fi/sv/bok/vi-ses Extern länk-
9789511310600
Boken används både i den första och den andra
kursen i svenska.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 10 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Närvaro under kursen är obligatorisk, minst 75 %
för att delta i tenten.
Kursvitsord ges enligt följande:

skriftlig sluttentamen 50%
muntlig tentamen:25%
aktivt deltagande, uppgifter och närvaro :25%

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (55 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-14

Examinationsformer

2022-03-09 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 09:30 - 11:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-01-12 12:30 - 14:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-01-17 09:30 - 11:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-01-19 12:30 - 14:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-01-24 09:30 - 11:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-01-26 12:30 - 14:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-01-31 09:30 - 11:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-02-02 12:30 - 14:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-02-07 09:30 - 11:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-02-09 12:30 - 14:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-02-14 09:30 - 11:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-02-16 12:30 - 14:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-02-28 09:30 - 11:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-03-09 12:30 - 14:30 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-03-21 09:30 - 11:30 B327 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara
2022-03-28 09:30 - 11:30 B327 Swedish for Beginners I, Group A Huldén Barbara

Kurs och studieplanssökning