Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Lösa praktiska och teoretiska problem kring
examensarbetet. Sätta igång examensarbetet och
stöda forsknings- och skrivprocessen. Fostra
till
vetenskapligt tänkande och förståelse för
forskningsmetodik.

Läranderesultat

1. Färdighet att skriva forskningsplan
2. Färdighet att skriva disposition
3. Färdighet att skriva vetenskaplig text
4. Färdighet att presentera egen text
5. Färdighet att opponera andras texter
6. Färdighet att söka, studera och bedöma
litteratur
7. Känna forskningsmetodikens centrala delar

Innehåll

Forskningsplan, disposition och bakgrund.
Skrivprocessen och materialbehandling.
Presentation och kritik.
Forskningsmetodik

Förkunskaper

Svenska

Litteratur

Martin Höst, Björn Regnell och Per Runeson: Att
genomföra ett examensarbete, Studentlitteratur,
2006, ISBN 987-91-44-00521-8.
Juha T. Hakala: Snart magister? Guide för
examensarbetet, Gaudeamus Kirja, 2001, ISBN 951-
662-832-X

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 113 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 113 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer,
rapporter och produktioner, uppsatser, samt
närvaro vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Karlsson Jonny
 • Pusa Tatja
 • Sandell Magdalena
 • Westerlund Magnus
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-30 13:15 - 16:00 Metodologi och examensseminarium: Extra tillfälle för presentation och opponering Tillfället hålls på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/65946745729 Meeting ID: 659 4674 5729 Karlsson Jonny
2022-03-02 09:30 - 12:00 D4110 Thesis Forum IT Biström Dennis
Karlsson Jonny
Scherbakov-Parland Andrej
Welander Fredrik
Westerlund Magnus
2022-03-24 13:15 - 16:00 Metodologi och examensseminarium Westerlund Magnus
2022-04-04 11:15 - 14:00 Metodologi och examensseminarium Westerlund Magnus
2022-04-12 09:30 - 12:15 Metodologi och examensseminarium Westerlund Magnus
2022-04-19 09:30 - 12:15 Metodologi och examensseminarium Westerlund Magnus
2022-04-26 12:15 - 13:00 B518 Thesis Forum IT Advantages and disadvantages of commercial vs. non-commercial RPA technologies - Mikael Eklund Biström Dennis
Karlsson Jonny
Scherbakov-Parland Andrej
Welander Fredrik
2022-05-19 09:30 - 12:15 Metodologi och examensseminarium Westerlund Magnus
2022-05-20 09:30 - 12:15 Metodologi och examensseminarium Westerlund Magnus

Kurs och studieplanssökning