Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden ska
ha
förstått, och lagt sig in snäppet djupare, på
ett fåtal metoder som kan utnyttjas för att
optimera en process.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förstå vad optimering är och hur den
används i maskininlärning.

Innehåll

Kursen genomförs som en kurs med uppgifter och
föreläsningar. Kursens
mål är att den studerande ska ha förstått
problematiken med optimering av en process och
känna till relevanta metoder, så som metoder
för linjära problem och konvexa problem som kan
användas för ändamålet, samt hur optimering kan
användas i maskininlärning. Kursens bedömning
baserar sig på
uppgifter och ett mindre projektarbete.
Projektarbetet kan vara en litteraturstudie,
men även ett programmerings projekt.

Mer information

Uppgifternas tidtabell ges under kursen.
Uppgifterna görs under kursen. Projektets
tidtabell ges under kursen. Projektet görs under
kursen och presenteras före julen.

Litteratur

Ges på lektionen och på itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 28 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 67 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Uppgifter
Examination 2 Projektarbete
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: Uppgifter 60 % , projekt 40 %

Lärare

  • Björk Kaj-Mikael
  • Karlsson Jonny

Examinator

Björk Kaj-Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-27 08:30 - 12:30 Maskininlärning och optimering Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68812706142   Meeting ID: 688 1270 6142   Join by SIP 68812706142@109.105.112.236 68812706142@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 688 1270 6142   Björk Kaj-Mikael
2021-11-03 08:30 - 12:30 Maskininlärning och optimering Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67444584561   Meeting ID: 674 4458 4561   Join by SIP 67444584561@109.105.112.236 67444584561@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 674 4458 4561   Björk Kaj-Mikael
2021-11-10 08:30 - 12:30 E387 Maskininlärning och optimering https://arcada.zoom.us/j/61089999318 Björk Kaj-Mikael
2021-11-17 08:30 - 12:30 Maskininlärning och optimering Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62939544385   Meeting ID: 629 3954 4385   Join by SIP 62939544385@109.105.112.236 62939544385@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 3954 4385   Björk Kaj-Mikael
2021-11-24 08:30 - 12:30 Maskininlärning och optimering Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65151912758   Meeting ID: 651 5191 2758   Join by SIP 65151912758@109.105.112.236 65151912758@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 651 5191 2758   Björk Kaj-Mikael
2021-12-01 08:30 - 12:00 E385 Maskininlärning och optimering Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69736729524?from=addon Meeting ID: 697 3672 9524 Join by SIP 69736729524@109.105.112.236 69736729524@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 697 3672 9524 Björk Kaj-Mikael
2021-12-10 08:30 - 12:30 Maskininlärning och optimering Kaj-Mikael Björk is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64582178150?from=addon Meeting ID: 645 8217 8150 Join by SIP 64582178150@109.105.112.236 64582178150@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 645 8217 8150 Björk Kaj-Mikael

Kurs och studieplanssökning