Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att du sku få kunskap i
eftertänksam, ansvarsfull och etisk användning av
maskininlärning vilka är fundamentala
förutsättningar för trovärdig utveckling av AI.
Rekommendationsmaskiner, vilka samtidigt utformar
och prognostiserar framtiden i nästan alla delar
av mänskligt liv, kommer att vara kursens
huvudsaklga användningsfall.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas du ha förståelse
för tekniker för auomatiska beslutstödssystem
relaterade till vanliga maskininlärningsmetoder
genom att använda Python i kombination med
färdigheter för att bedömma om ett beslut verkar
rimligt eller inte. Du erhåller detaljerad och
holistisk kunskap om problem och utmaningar
relaterade till algoritmiskt beslutstagande samt
hur man löser dylika.

Innehåll

- Begränsningar inom AI
- "Algorithmic Bias"
- Rekommendationssystem

Förkunskaper

IA-2-020 - Prediktiv analytik

Litteratur

?Real World AI: A Practical Guide for Responsible
Machine Learning? Alyssa Simpson
Rochwerger, Wilson Pang, Lioncrest Publishing,
March 5, 2021

?Recommendation Engines?, Michael Schrage, MIT
Press Essential Knowledge, September 1,
2020

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 28 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
  • Självstudier - 27 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Tentamen: 35p

Slutprojekt: 65p
"To pass the course the student should, during the
project work, show why and how automated decision
making is designed and which potential issues and
challenges may come with it. The use case will be
a recommender system."

Extra poäng: "50p/nr. of groups
Presenting own decision tree example results using
normal and biased dataset."

SKALA:
94-100p = 5
88-93p = 4
82-87p = 3
76-81p = 2
70-75p = 1

Lärare

  • Becker Sandra
  • Karlsson Jonny
  • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-16 13:15 - 14:15 B320 StageZero: Gästföreläsning om AI Branchen Karlsson Jonny
2021-09-21 13:00 - 17:00 Beslutsstödsystem och verifikation FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/63494097205?pwd=QWtGRjJ0UFdqcTl6ZW56RTRwMzhZUT09 (Meeting ID: 634 9409 7205, Passcode: 455266) Becker Sandra
Scherbakov-Parland Andrej
2021-09-27 13:00 - 17:00 Beslutsstödsystem och verifikation FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/63494097205?pwd=QWtGRjJ0UFdqcTl6ZW56RTRwMzhZUT09 (Meeting ID: 634 9409 7205, Passcode: 455266) Becker Sandra
Scherbakov-Parland Andrej
2021-09-28 13:00 - 17:00 Beslutsstödsystem och verifikation FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/63494097205?pwd=QWtGRjJ0UFdqcTl6ZW56RTRwMzhZUT09 (Meeting ID: 634 9409 7205, Passcode: 455266) Becker Sandra
Scherbakov-Parland Andrej
2021-10-04 13:00 - 17:00 Beslutsstödsystem och verifikation FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/63494097205?pwd=QWtGRjJ0UFdqcTl6ZW56RTRwMzhZUT09 (Meeting ID: 634 9409 7205, Passcode: 455266) Becker Sandra
Scherbakov-Parland Andrej
2021-10-05 13:00 - 17:00 Beslutsstödsystem och verifikation FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/63494097205?pwd=QWtGRjJ0UFdqcTl6ZW56RTRwMzhZUT09 (Meeting ID: 634 9409 7205, Passcode: 455266) Becker Sandra
Scherbakov-Parland Andrej
2021-10-11 13:00 - 17:00 Beslutsstödsystem och verifikation FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/63494097205?pwd=QWtGRjJ0UFdqcTl6ZW56RTRwMzhZUT09 (Meeting ID: 634 9409 7205, Passcode: 455266) Becker Sandra
Scherbakov-Parland Andrej
2021-10-12 13:00 - 17:00 Beslutsstödsystem och verifikation FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/63494097205?pwd=QWtGRjJ0UFdqcTl6ZW56RTRwMzhZUT09 (Meeting ID: 634 9409 7205, Passcode: 455266) Becker Sandra
Scherbakov-Parland Andrej

Kurs och studieplanssökning