Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:
- Visuell dataanalys
- Användning av relevanta bibliotek för visuell
dataanalys

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha
fördjupad förståelse för visuell dataanalys för
att lättare kunna utföra mönsterdetektering och
tolkningar av olika slag.

Du lär dej hantera D3.js samt motsvarande
bibliotek och programmeringsspråk:
- Web dev. languages
- D3.js
- Arquero
- Observable

Förkunskaper

- Datastrukturer och algoritmer
- Webbutveckling
- Front-end programmering
- Visualisering av information

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 42 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 93 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

- Inlämningsuppgift 1 - 25p
- Inlämningsuppgift 2 - 25p
- Projekt - 50p

VITSORDSSKALA
94 - 100p = 5
88 - 93p = 4
82 - 87p = 3
76 - 81p = 2
70 - 75p = 1

Lärare

Becker Sandra

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-25 11:00 - 14:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra
2021-11-01 11:00 - 14:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra
2021-11-03 13:00 - 16:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra
2021-11-08 11:00 - 14:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra
2021-11-10 13:00 - 16:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra
2021-11-15 11:00 - 14:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra
2021-11-17 13:00 - 16:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra
2021-11-22 11:00 - 14:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra
2021-11-24 13:00 - 16:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra
2021-11-29 11:00 - 14:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra
2021-12-08 13:00 - 16:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra
2021-12-13 11:00 - 14:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra
2021-12-20 11:00 - 14:00 Design av analytiska system FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I ZOOM: https://arcada.zoom.us/j/69826679574?pwd=K0NVczhRakZOSlkrREZ0M0d4bGNHZz09 Meeting ID: 698 2667 9574 Passcode: 330853 Becker Sandra

Kurs och studieplanssökning