Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten förstår
hur man förbättrar resultatet på en prediktiv
modell.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förbättra modellresultat genom ex.
olika typer av ensamble tekniker.

Innehåll

Teori om preskriptiva frågeställningar och
modellförbättring.
Ensemble tekniker.

Förkunskaper

IA-2-023 Beslutstödssystemutveckling och
verifikation

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 27 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 81 timmar
  • Självstudier - 27 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten lämnar
in en projektlösning enligt angivelse på
Itslearning.

Lärare

  • Espinosa Leal Leonardo
  • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-11-10 13:00 - 16:00 Preskriptiv analytik Föreläsningen hålls online. Länk publiceras på Itslearning Espinosa Leal Leonardo
Scherbakov-Parland Andrej
2021-11-17 13:00 - 16:00 Preskriptiv analytik Föreläsningen hålls online. Länk publiceras på Itslearning Espinosa Leal Leonardo
Scherbakov-Parland Andrej
2021-11-24 13:00 - 16:00 Preskriptiv analytik Föreläsningen hålls online. Länk publiceras på Itslearning Espinosa Leal Leonardo
Scherbakov-Parland Andrej
2021-12-01 13:00 - 16:00 Preskriptiv analytik Föreläsningen hålls online. Länk publiceras på Itslearning Espinosa Leal Leonardo
Scherbakov-Parland Andrej
2021-12-08 13:00 - 16:00 Preskriptiv analytik Föreläsningen hålls online. Länk publiceras på Itslearning Espinosa Leal Leonardo
Scherbakov-Parland Andrej
2021-12-15 13:00 - 16:00 Preskriptiv analytik - Project Presentation Föreläsningen hålls online. Länk publiceras på Itslearning Espinosa Leal Leonardo
Scherbakov-Parland Andrej

Kurs och studieplanssökning