Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studieperioden är avsedd att presentera de
centrala syftena och funktionerna med
regleringen inom IT-juridik, samt en introduktion
till etiska frågeställningar inom såväl yrkes- som
privatliv. Kursen
ger en översikt över ett flertal grundläggande
begrepp inom juridiken samt en introduktion i
avtalsrätt som påverkar ekonomiska enheters
verksamhet och
handlingsalternativ. Syftet är bland annat att
ge en introduktion till privaträttslig
terminologi och rättsligt tänkande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:
- Redogöra för vissa centrala privaträttsliga
grundbegrepp
- Identifiera, strukturera och analysera
problem inom de rättsområden kursen
behandlar
- Föreslå lösningar på juridiska problem inom
de rättsområden kursen behandlar
- Självständigt söka och tillämpa juridiska
källor.

Innehåll

Kursen omfattar följande rättsområden:
allmän avtalsrätt, upphovsrätt, dataskydd (gdpr), AI
samt frågeställningar inom etik.

Litteratur

Föreläsningsmaterial utdelat under lektionerna

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger
följande examinationer:
Examination

Lärare

Enkvist Joachim

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning (46 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-03

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-03 12:30 - 16:30 IT-juridik och etik https://aboakademi.zoom.us/j/67014204228?pwd=UnVCV1d6cFhydml0MVVsNUJrV3dCUT09 Lösenord: 459081 Enkvist Joachim
2021-09-10 12:30 - 16:30 IT-juridik och etik https://aboakademi.zoom.us/j/62697278467?pwd=Z0FtRFB1VWZiYURNYVlWKzV3QndZQT09 Lösenord: 402376 Enkvist Joachim
2021-09-17 12:30 - 16:30 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2021-09-24 12:30 - 16:30 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2021-10-01 12:30 - 16:30 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2021-10-08 12:30 - 16:30 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2021-10-15 12:30 - 16:30 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2021-10-22 12:30 - 16:30 IT-juridik och etik Enkvist Joachim

Kurs och studieplanssökning