Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för följande
kompetenser:

Teoretisk och praktisk insikt i de mest
fundametnala nätverksprotokollen

Nätverksinstallation och administration

Nätverkssäkerhet

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Du förstår hur de mest fundamentala
nätverksprotokollen fungerar på Internet (Kunskap)

Du kan planera, installera samt administrera
datanät och nätverkstjänster. (Färdighet)

Du kan kritiskt analysera säkerheten i nätverk och
nätverkstjänster (Förhållningssätt)

Du kan skydda datanät och nätverkstjänster mot de
vanligaste säkerhetshoten (Färdighet)

Innehåll

Introduktion till datanät

Nätverksattacker

Nätverksprotokoll, nätverksenheter och dess
sårbarheter

Brandväggar

Datorhårdvara vs nätverk

Nätverksstrategier

Internet-teknologier

Kryptering

Routing

Proxyn

Nätverkssäkerhet

Förkunskaper

Datorarkiktetur och operativsystem

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

MCQ-tester och
inlämningsuppgifter.

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs minst 50% av de totala
poängen för 2 inlämningsuppgifter och 8 MCQ-tester.

Lärare

  • Duncan Robert
  • Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-14

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-02-09 11:00 - 13:00 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
Karlsson Jonny
2022-02-11 10:30 - 12:30 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-02-16 16:15 - 18:15 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-02-17 09:45 - 11:45 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-02-21 09:45 - 11:45 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-02-24 09:45 - 11:45 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-03-02 10:30 - 12:30 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-03-04 11:00 - 13:00 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-03-07 11:00 - 13:00 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-03-11 11:00 - 13:00 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-03-21 11:00 - 13:00 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-03-25 11:00 - 13:00 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-03-28 11:00 - 13:00 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-03-30 10:45 - 12:45 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-04-04 11:00 - 13:00 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-04-08 12:30 - 14:30 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-04-11 11:00 - 13:00 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-04-15 11:00 - 13:00 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-04-18 11:00 - 13:00 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert
2022-04-22 11:00 - 13:00 Nätverksprotokoll och datasäkerhet Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/63714748364 Duncan Robert

Kurs och studieplanssökning