Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära studenten
förstå grafer, göra grafer, förstå diagram, skapa
diagram samt att använda JavaScript biblioteket
D3.js för visualisering av data.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att använda JavaScript-
biblioteket
D3.js och kunna visualisera data både
konceptuellt och på webbsidor. Studenten
förväntas kunna förstå och skapa diagram och
grafer.

Innehåll

Datavisualisering på webbsidor med Data-Driven
Documents biblioteket D3.js:
- Linjediagram
- Punktdiagram
- Cirkeldiagram
- Histogram
- Nätverksgrafer
- Trender

Förkunskaper

Webbutveckling
Front-end programmering
Statistik och sannolikhet

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 33 timmar
  • Självstudier - 102 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

projektarbete

Examinationskrav

Projekt och övningar.

Lärare

Welander Fredrik

Examinator

Welander Fredrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (35 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-22 09:15 - 12:00 F365 Visualisering av information Welander Fredrik
2022-03-24 13:00 - 15:45 F365 Visualisering av information Welander Fredrik
2022-03-29 09:15 - 12:00 F365 Visualisering av information Welander Fredrik
2022-03-31 13:00 - 15:45 F365 Visualisering av information Welander Fredrik
2022-04-07 13:00 - 15:45 F365 Visualisering av information Welander Fredrik
2022-04-12 09:15 - 12:00 F365 Visualisering av information Welander Fredrik
2022-04-14 09:15 - 12:00 F365 Visualisering av information Welander Fredrik
2022-04-19 09:15 - 12:00 F365 Visualisering av information Welander Fredrik
2022-04-21 09:15 - 12:00 F365 Visualisering av information Welander Fredrik
2022-04-26 09:15 - 12:00 F365 Visualisering av information Welander Fredrik
2022-04-29 09:15 - 12:00 F365 Visualisering av information Welander Fredrik
2022-05-11 09:15 - 12:30 F365 Visualisering av information PRESENTATIONER Welander Fredrik
2022-05-11 13:00 - 15:30 Visualisering av information PROJEKTFEEDBACK Welander Fredrik
2022-05-12 11:30 - 12:00 E387 Visualisering av information PROJEKTFEEDBACK Welander Fredrik
2022-05-13 09:15 - 15:30 E387 Visualisering av information PROJEKTFEEDBACK Welander Fredrik

Kurs och studieplanssökning