Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:
- Kompetens i administrering av
webbinnehållshanteringssystem (CMS)
- Grundkompetens i design och praktisk
implementering av relationsdatabaser
- Kompetens kring användning av Web API:er för
att hämta och hantera tillgänglig information på
Internet

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
- Du kan fungera som administratör för och
utveckla webbinnehållshanteringssystem
(färdighet)
- Du behärskar grunderna i design och
implementering av relationsdatabaser med SQL
(kunskap)
- Du kan skriva kod för att hämta information
från olika Web API:er (färdighet)
- Du kan skapa programsnuttar som hanterar och
tolkar JSON-strukturerat data (färdighet)
- Du kan analysera för- och nackdelar med olika
tekniska tillvägagångssätt vid webbutveckling
(förhållningssätt)

Innehåll

Wordpress
Databaser
Webbtjänster (API och AWS)

(Kursinnehållet är preliminärt, kommer att
uppdateras senare)

Förkunskaper

Webbutveckling, HTML och JS

Litteratur

Materialet finns på webben.

Förteckningen uppdateras under kursens gång.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 99 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vitsordet bedöms på basis av ett eller flera
projektarbeten.

Lärare

Welander Fredrik

Examinator

Welander Fredrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-21 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-03-28 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-04 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-07 09:15 - 12:00 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-11 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-19 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-25 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-27 12:00 - 13:00 F365 INFOTILLFÄLLE OM UTVECKLINGSSTUDIER OCH PRAKTIK Tillfället streamas även online: https://arcada.zoom.us/j/68869819562 Grönholm Hanna
Karlsson Jonny
2022-04-27 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-04-28 09:15 - 12:00 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-05-06 09:15 - 12:00 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-05-09 13:00 - 15:45 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS Welander Fredrik
2022-05-10 09:15 - 12:30 F365 Webbkommunikation, databaser och CMS PRESENTATIONER Welander Fredrik
2022-05-16 09:00 - 17:00 E387 Webbkommunikation, databaser och CMS PROJEKTFEEDBACK Welander Fredrik
2022-05-17 09:00 - 17:00 E387 Webbkommunikation, databaser och CMS, PROJEKTFEEDBACK Welander Fredrik
2022-05-18 09:00 - 15:30 E387 Webbkommunikation, databaser och CMS, PROJEKTFEEDBACK Welander Fredrik

Kurs och studieplanssökning