Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:
- Kompetens inom serverprogrammering
- Kompetens inom databashantering och lagring av
data
- Kompetensen att skapa dynamiska applikationer

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
- Du behärskar programmering med
PHP (Kunskap)
- Du ser skillnaden mellan statiska, interaktiva
och dynamiska webbsidor (Kunskap)
- Du kan hantera filer från klienten och på
servern (Kunskap)
- Du kan bygga dynamiska webbappar (Färdighet)
- Du kan lagra data säkert i en databas
(Färdighet)
- Du inser problematik och lösningar kring att
lagra känslig information om en användare
(Förhållningssätt)
- Du uppfattar olika sätt att överföra och lagra
data och dess koppling till säkeherhet och
prestanda (Förhållningssätt)
- Du uppfattar din makt och ditt ansvar som
utvecklare (Förhållningssätt)

Innehåll

Efter avlagd studieenhet:
- Du behärskar programmering med
PHP (Kunskap)
- Du ser skillnaden mellan statiska, interaktiva
och dynamiska webbsidor (Kunskap)
- Du kan hantera filer från klienten och på
servern (Kunskap)
- Du kan bygga dynamiska webbappar (Färdighet)
- Du kan lagra data säkert i en databas
(Färdighet)
- Du inser problematik och lösningar kring att
lagra känslig information om en användare
(Förhållningssätt)
- Du uppfattar olika sätt att överföra och lagra
data och dess koppling till säkeherhet och
prestanda (Förhållningssätt)
- Du uppfattar din makt och ditt ansvar som
utvecklare (Förhållningssätt)

Förkunskaper

Webbutveckling
Front-end programmering

Kursen ersätter följande kurser

Serverprogrammering med php

Litteratur

PHP Cookbook, Third Edition
by David Sklar and Adam Trachtenberg, 2014,
ISBN: 978-1-449-36375-8

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Kursprojekt

Examinationskrav

Alla uppgifter och kursprojekt utförda, inlämnade
och
godkända.

Lärare

 • Biström Dennis
 • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-18 09:15 - 12:00 F365 Back-end programmering Undervisningen sker på distans: https://spatial.chat/s/bistromd Biström Dennis
2022-01-21 09:15 - 12:00 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2022-01-25 09:15 - 12:00 E385 Back-end programmering Biström Dennis
2022-01-28 09:15 - 12:00 F365 Back-end programmering Idag är vi på Gather.town! https://gather.town/app/6sJFTe0qFKC4Cwp4/techlabs Biström Dennis
2022-02-02 09:15 - 12:00 F365 Back-end programmering Gather.town! Länken finns på ItsLearning i gruppchatten. Biström Dennis
2022-02-04 09:15 - 12:00 F365 Back-end programmering Kodtillfälle #1 Biström Dennis
2022-02-09 09:15 - 12:00 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2022-02-11 09:15 - 12:00 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2022-02-15 12:30 - 15:15 F365 Back-end programmering Gästföreläsning https://arcada.zoom.us/my/bistromd Biström Dennis
2022-02-16 09:15 - 12:00 F365 Back-end programmering https://arcada.zoom.us/my/bistromd Biström Dennis
2022-02-18 09:15 - 12:00 F365 Back-end programmering https://arcada.zoom.us/my/bistromd Biström Dennis
2022-02-22 09:15 - 12:00 E385 Back-end programmering Kodtillfälle #2 På Gather! Biström Dennis
2022-03-04 09:15 - 12:00 E385 Back-end programmering Gästföreläsning #2 Biström Dennis
Edgren Johannes

Kurs och studieplanssökning