Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för
följande kompetenser:
- Kompetens inom klientprogrammering
- Kompetens inom användargränssnitt och
interaktivitet
- Kompetens inom objektorienterad programmering
- Kompetens inom asynkron programmering

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
- Du kan använda syntax, datatyper, uttryck,
operatorer och satser i JavaScript (Kunskap)
- Du känner till koncept kring DOM-modifiering,
datalagring på användarens dator samt AJAX
(Kunskap)
- Du kan programmera komplicerade
webbapplikationer i klientmiljö (Färdighet)
- Du förstår och kan använda objektorienterade
programmeringens terminologi och funktionalitet
(Färdighet)
- Du inser värdet och rollen av ett snyggt och
interaktivt användargränssnitt (Förhållningssätt)
- Du ser möjligheter och begränsningar av
kodexekvering i klientens webbläsare
(Förhållningssätt)

Innehåll

Programmeringens grunder
Hjälpmedel för planerande av programvara
JavaScript grunder
Objekt och metoder
Dokumentets objektmodell
Händelsehantering
Tidsfuntioner
Avancerade funktioner i JavaScript
Avancerade användargränssnitt
Cookies och filhantering
AJAX

Förkunskaper

Webbutveckling

Kursen ersätter följande kurser

Klientprogrammering med JavaScript

Litteratur

Kurskompendium samt kurser på Internet
Kihlman, Dag: Programmering för Internet,
Studentlitteratur, 2001,
ISBN 91-44-01922-X
Flanagan, David: JavaScript - The Definitive
Guide, Fourth Edition, O'Reilly, 2002,
ISBN 0-596-00048-0
Goodman, Danny and Morrison, Michael: The
JavaScript Bible, Fifth Edition, Wiley
Publishing,
2004, ISBN 0-7645-5743-2

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 37 timmar
  • Självstudier - 10 timmar
  • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Projekten utförda, inlämnade och godkända.
Förhören utförda, inlämnade och godkända

Lärare

  • Biström Dennis
  • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-11-08 09:15 - 12:00 E385 Front-end programmering Biström Dennis
2021-11-11 09:15 - 12:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2021-11-15 09:15 - 12:00 E385 Front-end programmering Biström Dennis
2021-11-17 12:30 - 15:15 E383 Front-end programmering Biström Dennis
2021-11-19 09:15 - 12:00 E385 Front-end programmering Kodtillfälle #1 Biström Dennis
2021-11-22 09:15 - 12:00 E383 Front-end programmering Biström Dennis
2021-11-29 09:15 - 12:00 E385 Front-end programmering Biström Dennis
2021-12-13 09:15 - 12:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2021-12-15 13:15 - 16:00 F365 Front-end programmering - Biström Dennis
2021-12-16 09:15 - 12:00 Front-end programmering Kodtillfälle #2 https://arcada.zoom.us/my/bistromd Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning