Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:
- Grundkompetens i programmering
- Kompetens i att tillämpa simpla matematiska
formler i programkod

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
- Du kan skriva enkla konsolprogram i Java
(färdighet)
- Du behärskar syntax, struktur och logik hos
grundläggande Java-program (kunskap)
- Du behärskar och hanterar primitiva datatyper
(kunskap)
- Du förstår och kan implementera villkors- och
repetitionssatser (färdighet)
- Du kan grunderna i objektorienterad
programmering (kunskap)
- Du kan skriva och tillämpa enkla matematiska
funktioner (färdighet)
- Du kan se på matematik från en praktisk
synvinkel (förhållningssätt)

Innehåll

- Introduktion till programmering
- Syntax, struktur och enkla program
- Funktioner (logaritmiska, exponentiella,
etc.)
- Matriser och applikation av matriser
- Applikationer av trigonometriska funktioner

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 25 timmar
  • Självstudier - 90 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Deadlines för
inlämningsuppgifter
finns på itslearning

Examinationskrav

1. Godkänt inledande förhör

2. Minst 50% av maxpoängen i inlämningsuppgifterna
(totalt 10 uppgifter) ELLER godkänt "fast track"-
projekt.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (42 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-10-26

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-02 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-07 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-08 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-14 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-16 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-21 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-23 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-28 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-09-29 09:15 - 11:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-10-05 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-10-07 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-10-12 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-10-14 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-10-19 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE Lektionen streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny
2021-10-20 13:15 - 16:00 F365 Matematisk programmering - KODNINGSTILLFÄLLE Dagens kodningstillfälle hålls enbart i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66324743480 (Meeting ID: 663 2474 3480) Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning