Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för följande
kompetenser:
- Webbteknologier
- Märkspråk

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
- Du förstår dig på webbens viktigaste byggstenar
och internet-protokoll (Kunskap)
- Du kan bygga och upprätthålla webbsidor med
hjälp av de vanligaste webbeditorerna (Färdighet)
- Du förstår dig på webbutvecklingens
projektnatur och utmaningar med fakturering av
arbete (Förhållningssätt)
- Du förstår problematiken med inspelning och
integration av multimedia på webben
(Förhållningssätt)

Innehåll

Internets utveckling och datornätverk
Internets tjänster och World Wide Web
Severs och klienter samt Internets
viktigaste protokoll
HTML-språket och planering av webbsidor
med HTML-
och webbeditorer
Stilsidor som en central del av
webbdesign
Publicering av hemsidor
Avancerad HTML och planering av
webbsidor med
multimedia
Bearbetning av bilder för webben
Bearbetning av ljud för webben

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Internet teknik

Litteratur

HTML och CSS specifikationer och kurser på
Lynda.com

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

- Projekt och
övningsuppgifter
- Rapport över
utfört arbete i
essäformat med
tydlig
självreflektion

Examinationskrav

Kursprojekt godkänt inom utsatt tid.

Lärare

  • Biström Dennis
  • Karlsson Jonny

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (45 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-27 10:30 - 13:15 F365 Webbutveckling https://arcada.zoom.us/my/bistromd Grupp 2 Biström Dennis
2021-09-01 09:15 - 12:00 F365 Webbutveckling https://arcada.zoom.us/my/bistromd Alla välkomna på plats och distans Biström Dennis
2021-09-08 12:30 - 15:15 E383 Webbutveckling Biström Dennis
2021-09-10 12:30 - 15:15 E385 Webbutveckling Biström Dennis
2021-09-13 09:15 - 12:00 F365 Webbutveckling Kodtillfälle Biström Dennis
2021-09-20 09:15 - 12:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2021-10-01 12:15 - 15:00 F365 Webbutveckling - Biström Dennis
2021-10-04 09:15 - 12:00 E387 Webbutveckling Biström Dennis
2021-10-07 13:00 - 16:00 E387 Webbutveckling Kodtillfälle #2 Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning