Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

- Grundkompetens i 2D grafik-/spelprogrammering
- Kompetens i att tillämpa vektoraritmetik i
grafik-/spelprogrammering
- Kompetens kring simulering av vardagliga
krafter i en 2D-miljö

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
- Du behärskar grunderna i vektoraritmetik
(kunskap)
- Du kan skapa simpla spel/simulationer i
spelmotorn Unity (färdighet)
-Du kan matematiskt beskriva vardagliga krafter,
såsom tyngdkraft, normalkraft och friktionskraft
(kunskap)
- Du kan tillämpa vektoraritmetik i programkod
för att simulera olika vardagliga krafter i en
2D-miljö (färdighet)
- Du identifierar den praktiska nyttan av
grundläggande fysikkunskaper inom
informationsteknik (förhållningssätt)

Innehåll

NATURVETENSKAP:

1. Vektorer och vektoraritmetik
1.1 Addition
1.2 Subtraktion
1.3 Multiplicera vektorer med skälärer
1.4 Enhetsvektorer / normalisering av vektorer
2. Grunderna i trigonometri
3. Krafter i "vardagen":
3.1 Tyngdkraft
3.2 Normalkraft
3.3 Kontaktkraft / friktion
4. Acceleration

SPELUTVECKLING I UNITY:

1. Obiektorienterad programmering i C#
2. "Kollisionskontroll" med olika Colliders
3. Fysikegenskaper med Rigidbody 2D
4. Att skapa och hantera animationer med "sprite
maps"
5. Hantering av olika material samt dess
egenskaper såsom, elastisiet och friktion.

Förkunskaper

Matematisk programmering

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

Kursmaterial i form av webbtutorials och videon
publiceras på Itslearning under kursens gång.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

- Projektarbeten
- Muntlig
presentation av
projekt

Examinationskrav

4 mindre kursprojekt
- inlämnade inom utsatt tid
- presentede på 1 av 3 alternativa
projektfeedback-tillfällen

Se Itslearning för mera information.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter Föreläsningen streamas även i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-10-28 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter Föreläsningen streamas även i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-11-02 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter Föreläsningen streamas även i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-11-04 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter - KODNINGSTILLFÄLLE Man kan även delta i kodtillfället via Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-11-09 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter Föreläsningen streamas även i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-11-10 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter - KODNINGSTILLFÄLLE Kodningstillfället ordnas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-11-16 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter Föreläsningen streamas även i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-11-18 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter Föreläsningen streamas även i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-11-23 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter - KODNINGSTILLFÄLLE Du kan även delta i kodningstillfället på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-11-30 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter Föreläsningen streamas även i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-12-07 09:15 - 12:00 F365 Vektorer och krafter - KODNINGSTILLFÄLLE Kodningstillfället ordnas även i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-12-09 15:30 - 17:00 Vektorer och krafter - KODNINGSTILLFÄLLE Kodningstillfället ordnas enbart i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-12-14 09:00 - 16:00 Vektorer och krafter - Projektfeedback 1 30min per person/arbetspar. Reservera tid på Itslearning. Tillfället hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-12-16 09:00 - 16:00 Vektorer och krafter - Projektfeedback 2 30min per person/arbetspar. Reservera tid på Itslearning. Tillfället hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny
2021-12-17 09:00 - 14:30 Vektorer och krafter - Projektfeedback 3 30min per person/arbetspar. Reservera tid på Itslearning. Tillfället hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66793543107 Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning