Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:
- Kompetens att tillämpa grundläggande metoder
inom statistik och sannolikhetslära i programkod
- Grundläggande kompetens inom utveckling av
mobila applikationer med grafiskt
användargränssnitt i Android-miljö

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
- Du kan utveckla simpla mobila applikationer i
Android (färdighet)
- Du kan skapa applikationer som beräknar och
analyserar grundläggande läges- samt
spridningsmått på olika typer av
observationsvärden (färdighet)
- Du kan utveckla praktiska applikationer som
tillämpar signifikansanalyser (färdighet)
- Du kan beskriva och förstå betydelsen av
korrelationsanalys och regression (kunskap)
- Du kan utveckla mobila applikationer som kan
analysera trender och utföra simpla prognoser
m.h.a. glidande medelvärde och lineär regression
(färdighet)
- Du Identifierar den praktiska nyttan av
statistik och sannolikhetslära inom
informationsanalys (förhållningssätt)

Innehåll

Centralmått/lägesmått

Spridningsmått

Signifikansanalys

Sambandsanalys

Förkunskaper

Matematisk programmering
Vektorer och krafter

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

- Kursprojekt
- Muntlig
presentation av
projekt

Examinationskrav

Vitsordet bedöms på basen av kursförhör och projekterbeten.

Mera info om kursprojekten, deadline samt anmälning till feedbacktillfälle kommer upp på på Itslearning i blrjan av kursen.

Lärare

Welander Fredrik

Examinator

Welander Fredrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (42 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2017-03-15

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-18 09:15 - 12:00 F365 Statistik och sannolikhet Welander Fredrik
2022-03-23 09:15 - 12:00 F365 Statistik och sannolikhet Welander Fredrik
2022-03-25 09:15 - 12:00 F365 Statistik och sannolikhet Dagens föreläsning är på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64837451819?pwd=cGhrV2hnb255cHdjWEsrcm12U2JjUT09 Welander Fredrik
2022-03-30 09:15 - 12:00 F365 Statistik och sannolikhet Welander Fredrik
2022-04-01 09:15 - 12:00 F365 Statistik och sannolikhet Welander Fredrik
2022-04-05 09:15 - 12:00 F365 Statistik och sannolikhet Welander Fredrik
2022-04-08 09:15 - 12:00 F365 Statistik och sannolikhet Welander Fredrik
2022-04-13 09:15 - 12:00 F365 Statistik och sannolikhet Welander Fredrik
2022-04-20 09:15 - 12:00 F365 Statistik och sannolikhet Welander Fredrik
2022-04-22 09:15 - 12:00 F365 Statistik och sannolikhet Welander Fredrik
2022-04-28 13:00 - 15:45 F365 Statistik och sannolikhet Welander Fredrik
2022-05-03 09:15 - 17:00 E387 Statistik och sannolikhet PROJEKTFEEDBACK Welander Fredrik
2022-05-04 13:30 - 14:00 F365 Statistik och sannolikhet PROJEKTFEEDBACK Welander Fredrik
2022-05-05 09:15 - 17:00 E387 Statistik och sannolikhet PROJEKTFEEDBACK Welander Fredrik

Kurs och studieplanssökning