Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att redogöra för hur IT
kan stödja
företagen genom olika delmoment i affärsprocesser

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- reflektera över modern IT för affärsprocesser
- navigera och analysera information i ett
integrerat
affärssystem (ERP-system)
- utnyttja integrerade affärsystem för speciellt
orderhantering,
fakturering och ekonomiska analyser
- skapa (konfigurera) ett nytt företag i ett ERP-
system

Innehåll

- Affärssystem allmänt
- Försäljning, fakturering och ekonomiska analyser
i integrerade
affärssystem som MS Navision och SAP R/3
- Identifieringsteknologier som RFID
- Elektroniska betalningar
- IT-investeringar

Förkunskaper

Rekommenderas Affärsredovisningens grunder

Mer information

kursen skall läsas av dem som valt Financial
Management som inriktning

Litteratur

Artiklar och manualer

Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon
kehittämisessä,
Markus Granlund, Teemu Malmi 2004
ISBN : 978-951-0-27703-4

Ekonomiska informationssytem, Där ekonomi och IT
möts, F
Nilsson - N-G Olve 2006
ISBN: 9789144006840

Logistik och IT, Fredholm P. Studentlitteratur
2006. ISBN:
9789144045979

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 16 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 17 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Uppgifter och tester.
Ett indivuellt slutprojekt.

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning