Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

0 sp

Kompetensmål

Att ge den bakgrund som behövs för att förstå de matematiskt betonade delarna av kurserna i yrkeshögskolan.

Läranderesultat

Studenten behärskar grundläggande matematik som behövs i de fortsatta studierna

Innehåll

Procenträkning, ekvationer, den räta linjen, sannolikhet, frekvenser och diagram.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursen kan i sin helhet avläggas vid den inledande tentamen. De studerande som avlagt godkänt prov i fördjupad matematik i studentexamen är befriade från denna kurs och tentamen. Ett intyg över avlagd examen bör företes kursansvariga

Litteratur

Högstadiets och Gymnasiets matematik

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 8 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
  • Självstudier - 24 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Sved Ann-Christine

Examinator

Sved Ann-Christine

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2012-12-14 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning