Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för följande
kompetenser:

Kommunikativ och social kompetens

Innovations- och utvecklingskompetens

Läranderesultat

Du kan beskriva olika kommunikationsmodeller och
kan därtill fungera i olika sociala och kulturella
sammanhang. (Kunskap)

Du kan redogöra för grunderna i projektarbetet och
innovationsprocesser. (Kunskap)

Du lägger grunden för att agera medvetet i olika
sociala, internationella och interkulturella
miljöer, och reflektera analytiskt och kritiskt
kring den egna rollen i sammanhanget. (Färdighet)

Du bidrar till att nyskapa, utveckla och utvärdera
produkter, tjänster och verksamhet på generell
nivå och i arbetssamfund. (Färdighet)

Du verkar för öppenhet i grupper, organisationer
och samfund därtill kan du framföra synpunkter och
argumentera konstruktivt i olika professionella,
sociala och kulturella sammanhang.
(Förhållningssätt)

Tillsammans i grupp visar du mod och nyfikenhet
för att skapa innovationer och utveckling som är
användarorienterat och stöds av
tvärvetenskaplighet samt innefattar en
etiskekonomisk konsekvensbedömning.
(Förhållningssätt)

Innehåll

Workshops - kring kommunikativ och social
kompetens
Gruppuppgifter, projekt kring innovations- och
utvecklingskompetens

Inlämningsuppgifter - t.ex. reflektiva
diskussioner och lärdagbok, quizar,
presentationer, tentamen

Förkunskaper

Period 1 studier på Arcada

Kursen ersätter följande kurser

Arcada 360

Mer information

Kursen undervisas på engelska. Svenskspråkiga
studerande får enligt Arcadas regler lämna in
skriftliga uppgifter samt tentamen på svenska.

Litteratur

Meddelas senast på introduktionsförläsningen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger de examinationer som presenteras på första
föreläsningen. Obligatorisk närvaro på första
föreläsningen!

Lärare

 • Halmén Mia
 • Kietz Tove
 • Puukko Linda

Examinator

Kietz Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (128 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-10-24

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-28 13:15 - 16:15 F143 Teamwork and Innovation https://arcada.zoom.us/j/68602860803?pwd=QUh3R1BBdllXTWN5NEJJSExzWis0dz09 Meeting ID: 686 0286 0803 Passcode: 065894 Halmén Mia
Kietz Tove
Puukko Linda
2021-11-04 13:15 - 16:15 F143 Teamwork and Innovation https://arcada.zoom.us/j/62922679665?pwd=ZGlhM0hkZHpoZEMrU0NuV0dWSVJndz09 Meeting ID: 629 2267 9665 Passcode: 872190 Halmén Mia
Kietz Tove
2021-11-11 13:15 - 16:15 F143 Teamwork and Innovation https://arcada.zoom.us/j/2361087942 Halmén Mia
Puukko Linda
2021-11-18 13:15 - 16:15 Teamwork and Innovation This is an assignment done in groups in Helsinki city, brief of the assignment in the 11.11. lecture. Kietz Tove
Puukko Linda
2021-12-02 09:00 - 12:00 F143 Teamwork and Innovation Kietz Tove
Puukko Linda
2021-12-09 13:15 - 16:15 Teamwork and Innovation Workshop 7. Diversity https://arcada.zoom.us/j/61252015925?from=addon Meeting ID: 612 5201 5925 Halmén Mia
Kietz Tove
2021-12-16 13:15 - 16:15 F143 Teamwork and Innovation https://arcada.zoom.us/j/62362494263 Meeting ID: 623 6249 4263 Halmén Mia
Kietz Tove
Puukko Linda

Kurs och studieplanssökning