Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall
förstå innebörden av hållbar utveckling, en
hållbar värdeflödeskedja och begreppet cirkulär
ekonomi, att kunna förutse and analysera
ekologiska konsekvenser av logistiska beslut och
ha verktyg att utveckla hållbarheten i
leveranskedjan.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall studenten vara
förmögen att förstå innebörden av ett företags
sociala ansvar och en hållbar
affärsverksamhet, känna till metoder att minska
det ekologiska fotavtrycket i leveranskedjan,
känna till internationella lagar och
institutioner
samt och förstå innebörden av en cirkulär
ekonomi.

Innehåll

Begreppet hållbar utveckling och värdeflödeskedja
Begreppet cirkulär ekonomi och affärsmodell
Ekologisk fotavtryck, vattenavtryck
Livscykel-analyser
värdehierarkin för avfallshantering
Företagets sociala ansvar

Förkunskaper

Logistikens grunder

Mer information

Mera information på Itslearning vid kursbörjan.

Litteratur

Grant David, Trautrims Alexander and Wong Cheew,
2015. Sustainable Logistics and Supply Chain
Management. Kogan Page Limited.
McKinnon Alan, Cullinane Sharon, Browne Michel
and
Whiteing Anthony, 2010. Green logistics -
Improving the environmental sustainability of
logistics. Kogan Page Limited.
Catherine Weetman, 2015. A circular economy
handbook for the business and supply chain. Kogan
Page Limited.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar
 • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs minst 50 poäng av
totala 100 poäng.
Examination 1: Skriftlig tentamen, maximum 40
poäng (minimum 20 poäng för godkännande)
Examination 2: Ett skriftligt grupparbete max 10
poäng
Examination 3: Personlig portfolio, max 40
poäng
Examination 4: Workshop max 10 poäng

1-49 poäng underkänd kurs
50-59 poäng vitsord 1
60-69 poäng vitsord 2
70-79 poäng vitsord 3
80-89 poäng vitsord 4
90-100 poäng vitsord 5

Lärare

Adlercreutz Erica

Examinator

Adlercreutz Erica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-27

Examinationsformer

 • 2021-12-15 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 10:00 - 13:00 D4106 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/66831029224?pwd=Y0NlRzdjRE1OdW1HTU9lNSt4NlV4UT09&from=addon Adlercreutz Erica
2021-09-06 10:00 - 13:00 B518 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/69045906282?pwd=T1pnQzJPMm5nSGtEUkdZWGlNRmd6QT09 Adlercreutz Erica
2021-09-20 10:00 - 13:00 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/66140517951?pwd=N0ZQamVlSDkycVJJUFh5RERBeGZaQT09 Adlercreutz Erica
2021-09-27 10:00 - 13:00 B518 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/68271063525?pwd=LzIzMy84UndRYlB5UTREMU9zdXU3dz09 Adlercreutz Erica
2021-10-04 10:00 - 13:00 B518 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/68165624899?pwd=ZW1VZ0xrc1hPekVwL3hPT0VKUlVOUT09 Adlercreutz Erica
2021-10-11 10:00 - 13:00 F249 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/65237488696?pwd=ZnBtSjdDcithenJCeGNMRTRabFJVQT09 Adlercreutz Erica
2021-10-18 10:00 - 13:00 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/69561951582?pwd=U24vWlRrWHhHelVESU9EWFZiYXg0QT09 Adlercreutz Erica
2021-10-25 10:00 - 13:00 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/67914489613?pwd=RmQ4SFBXZ2VETitITU10VkdVbHFyQT09 Adlercreutz Erica
2021-11-01 10:00 - 13:00 D4110 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/66447652169?pwd=bTB1MStZbmJDRHZpTWpSeE80RFc1UT09 Adlercreutz Erica
2021-11-08 09:15 - 12:15 D4109 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/62867502644?pwd=SEtYaDQ4M3JBT1k1QytvSExxVllvZz09 Adlercreutz Erica
2021-11-08 13:00 - 16:00 D4109 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/62867502644?pwd=SEtYaDQ4M3JBT1k1QytvSExxVllvZz09 Adlercreutz Erica
2021-11-15 09:15 - 12:15 D4110 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/65625701196?pwd=cjJTR3JOK09UMVhROUcrUnMrdEVqQT09 Adlercreutz Erica
2021-11-15 12:45 - 16:00 D4107-08 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/65625701196?pwd=cjJTR3JOK09UMVhROUcrUnMrdEVqQT09 Adlercreutz Erica
2021-11-29 13:00 - 16:00 Sustainable Logistics https://arcada.zoom.us/j/62700897402?pwd=eUx0NlJ3eDYrOGY2Q0ZtMmVOSTBVZz09 Adlercreutz Erica
2021-12-10 09:15 - 12:15 Sustainable Logistics Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65913300013?pwd=anhDSjZGYmx6WVcxemZiaXhFRzgxZz09 Meeting ID: 659 1330 0013 Passcode: 126270 Adlercreutz Erica
2021-12-10 13:00 - 16:00 Sustainable Logistics Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65913300013?pwd=anhDSjZGYmx6WVcxemZiaXhFRzgxZz09 Meeting ID: 659 1330 0013 Passcode: 126270 Adlercreutz Erica
2021-12-13 09:15 - 12:15 Sustainable Logistics Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62700897402?pwd=eUx0NlJ3eDYrOGY2Q0ZtMmVOSTBVZz09 Meeting ID: 627 0089 7402 Passcode: 027413 Adlercreutz Erica
2021-12-13 13:00 - 16:00 Sustainable Logistics Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62700897402?pwd=eUx0NlJ3eDYrOGY2Q0ZtMmVOSTBVZz09 Meeting ID: 627 0089 7402 Passcode: 027413 Adlercreutz Erica
2021-12-15 13:00 - 15:30 Sustainable Logistics Exam Adlercreutz Erica
2022-01-11 09:15 - 11:45 Sustainable Logistics Re-exam Adlercreutz Erica
2022-02-04 13:00 - 15:30 Sustainable Logistics re-exam Adlercreutz Erica

Kurs och studieplanssökning