Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen är avsedd att ge en översikt av hur
företagsverksamheten är organiserad och vilket
rättsskydd som ges företagets delägare,
arbetstagare och utomstående som har med
företaget att göra. Kursen behandlar bl.a.
frågor i anslutning till arbetsskydd,
bolagsformer, konkurrenssituationer samt
skyddet för immateriella rättigheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:
- Redogöra för centrala delar inom de
rättsområden kursen behandlar
- Identifiera, strukturera och analysera
komplexa problem inom de rättsområden kursen
behandlar
- Föreslå lösningar på juridiska problem inom
de rättsområden kursen behandlar

Innehåll

Kursen omfattar följande rättsområden: arbetsrätt,
bolagsrätt, säkerhetsrätt, konkurrensrätt och
immaterialrätt.

Litteratur

Föreläsningskompendium (distribueras via Internet)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination

Lärare

Enkvist Joachim

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-06

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 12:30 - 16:30 D4109 Handelsrätt II Enkvist Joachim
2022-01-14 12:30 - 16:30 F249 Handelsrätt II Enkvist Joachim
2022-01-21 12:30 - 16:30 Handelsrätt II Enkvist Joachim
2022-01-28 12:30 - 16:30 Handelsrätt II Enkvist Joachim
2022-02-04 12:30 - 16:30 Handelsrätt II Enkvist Joachim
2022-02-11 12:30 - 16:30 Handelsrätt II Enkvist Joachim
2022-02-18 12:30 - 16:30 Handelsrätt II Enkvist Joachim
2022-02-25 12:30 - 16:30 Handelsrätt II Enkvist Joachim
2022-03-04 12:30 - 16:30 Handelsrätt II Enkvist Joachim
2022-03-11 12:30 - 16:30 Handelsrätt II Enkvist Joachim

Kurs och studieplanssökning