Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten har
grundläggande färdigheter i den externa
redovisningen.
Studenten har en helhetsbild av bokföring och
bokslut i enlighet med finländsk bokförings-
lagstiftning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att sköta:
- bokföringsuppgifter
- elementärt bokslutsarbete
- praktiska rapporteringar i samband med
mervärdesskatten

Innehåll

- affärsredovisningens syfte och centrala
principer
- bokföring och bokslut med elementär
periodisering
- principerna för lönebokföring och
mervärdesskatt
- central bokföringslagstiftning

Förkunskaper

Ekonomistyrningens kunskaper eller motsvarande
kunskap.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Första föreläsningen är obligatorisk för dem som vill
vara med på kursen.

Litteratur

Soile Tomperi: Kehittyväkirjanpitotaito
Soile Tomperi: Bokföring i praktiken
Bokföringslag 3.12.1997( med ändringar)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 5 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 8 timmar
  • Självstudier - 55 timmar
  • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Inlämningsuppgifter

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Inlämningsuppgifter 100 p

Lärare

Puukko Linda

Examinator

Puukko Linda

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-29

Examinationsformer

2020-08-26 - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 12:00 - 15:00 E383 Affärsredovisning https://arcada.zoom.us/j/2361087942 OBS! Föreläsning via zoom! Puukko Linda
2021-09-08 13:00 - 15:00 E384 Affärsredovisning https://arcada.zoom.us/j/2361087942 Puukko Linda
2021-09-15 12:00 - 15:00 E383 Affärsredovisning https://arcada.zoom.us/j/2361087942 Puukko Linda
2021-09-22 12:00 - 15:00 E383 Affärsredovisning - Ingen föreläsning
2021-09-27 10:00 - 13:00 E383 Affärsredovisning https://arcada.zoom.us/j/2361087942 Puukko Linda
2021-10-06 12:00 - 15:00 E383 Affärsredovisning https://arcada.zoom.us/j/2361087942 Puukko Linda
2021-10-11 10:00 - 11:00 E383 Affärsredovisning https://arcada.zoom.us/j/2361087942 Puukko Linda
2021-10-20 12:30 - 15:00 E383 Affärsredovisning https://arcada.zoom.us/j/2361087942 Puukko Linda

Kurs och studieplanssökning