Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is that the student knows
what it takes to
attract customers by creating valuable content for
the customer. The
student understands the difference between outbound
and inbound
marketing and learn the key components of planning
and creating an
effective inbound strategy. By understanding the
inbound
methodology and how it helps businesses attract,
convert, close and
delight customers, students will have the knowledge
to develop
solutions for any company that want to sustain
differentiation,
outperform the competition and secure financial
growth.

Läranderesultat

The student:
- knows the means of an effective inbound
strategy
- knows different social media tools and is able
to use these to reach
and communicate with customers
- is familiar with different Inbound marketing
software platforms
- can effectively use an inbound marketing platform
to attract and
convert customers
- knows how to turn leads to profitable customers
- is able to plan and launch contents for blogs and
landing pages
- can plan a digital onboarding process
- can plan and execute a successful webinar
- is able to use analytics to follow up on KPI?s

Innehåll

- SEO, Search Engine Optimization
- Content strategy
- Landing pages
- Webinar platforms
- Blogs
- Social media promotion
- Visual content
- Hubspot Marketing Hub
- Lead nurturing
- Conversion paths

Förkunskaper

20 cr completed from subject module.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 10 timmar
  • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger
följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer,
rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro
vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
...

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-10-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 12:30 - 16:30 Inbound Marketing Forsström Mikael
2021-11-02 13:00 - 16:00 F365 Inbound Marketing Forsström Mikael
2021-11-09 13:00 - 15:30 F365 Inbound Marketing Forsström Mikael
2021-11-16 13:00 - 16:00 F365 Inbound Marketing Forsström Mikael
2021-11-26 12:30 - 15:30 Inbound Marketing Forsström Mikael
2021-11-30 13:00 - 16:00 F365 Inbound Marketing Forsström Mikael
2021-12-07 12:30 - 16:00 F365 Inbound Marketing Forsström Mikael

Kurs och studieplanssökning