Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

At the end of the course the student will be
able to:

Identify and describe forces of organizational
change and how these
can be actively worked with in order to promote
organizational goals

Explain how innovation and/or entrepreneurship
can be fostered in
organizations.

Understand and use change models to work with
change processes in an
organization

Translate knowledge of organizational change to
practical solutions
applicable to different organizational
situations and contexts

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
-to be able to discuss challenges an organization
faces when
major changes occur

-explain some underlying reasons for change
resistance and how to
overcome and manage resistance

-explain what is meant by learning organization
and what it means
for developing an organization

-explain how knowledge can be managed in an
organization

-work proactively with change processes in an
organization

-explain models for change management and how
they can be
applied to practice to arrive at positive
outcomes

Innehåll

-change mechanisms
-change tools and models
-the role of the change agent
-a fast changing world and organizations
implications

Förkunskaper

20 cr completed from the subject module.

Mer information

The book by Cameron & Green is available form Ebook
Central (via Arcada's Libguides) and Perlego. Also
found online.

Litteratur

Cameron, E. & Green, M. Making sense of change
management. Kogan Page.
And other relevant sources.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 15 timmar
  • Praktiska övningar - 25 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 70 timmar
  • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 175 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 175 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
1)Quiz
2)Utvecklingsarbete (fallstudie) relaterat till
förändring, skriftlig del plus muntlig presentation

Lärare

  • Stenius Minna
  • Tigerstedt Christa

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kick off 13.1, presentations 10.3 -THESE DATES ARE
MANDATORY. Quiz 3.3-15.3.

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-06

Examinationsformer

2022-03-10 - Demonstrationer och presentationer

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-13 10:00 - 11:30 Organisational Change Kick off, MANDATORY. Please note that the Zoom link for all sessions is: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62273738084 Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2022-01-20 10:00 - 11:30 Organisational Change Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2022-01-27 10:00 - 11:30 Organisational Change Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2022-02-03 10:00 - 11:30 Organisational Change Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62273738084 Meeting ID: 622 7373 8084 Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2022-02-10 10:00 - 11:30 Organisational Change Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62273738084 Meeting ID: 622 7373 8084 Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2022-02-15 10:00 - 11:30 Organisational Change Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62273738084 Meeting ID: 622 7373 8084 Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2022-03-03 10:00 - 11:30 Organisational Change Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62273738084 Meeting ID: 622 7373 8084 Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2022-03-10 10:00 - 14:30 Organisational Change Presentations (10 min) , MANDATORY. Incl. lunch break. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62273738084 Meeting ID: 622 7373 8084 Stenius Minna
Tigerstedt Christa

Kurs och studieplanssökning