Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to introduce the student
to digital business
and e-commerce. Different concepts, strategies,
and skills are
presented to help the student be able to handle
the speed of change
businesses face in today's digital world.
Students work in
teams and implement a webshop in a cloud
environment.

Läranderesultat

- The student has a good command of the
principles for order handling, shipping and
payments in a webshop
- The student is able to work in teams and
implement a webshop
- The student can identify business-critical
processes
- The student can define opportunities,
problems and risks with e-business
- The student can compare different business
models for e-
commerce within different lines of business
- The student get insight into different business
processes in a webshop from both a consumer and a
retailer
perspective
- The student know how to sell online
internationally

Innehåll

- Foundations of digital commerce
- Opportunities, problems and risks with digital
commerce
- Business Models
- Online sales, order handling, payments and
shipping
- Platforms for digital commerce
- Webshop implementation

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder

Litteratur

Digital Business and E-Commerce Management,
Chaffet et. al. 2019

Material available in itslearning, Arcada e-
learning environment

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 13 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To pass the course the student should pass the
following examinations:

Examination 1 : Report on the process of
implementing a webshop for
a company

Examination 2 : Implement a webshop in a cloud
environment

Examination 3 : Present the business idea and the
webshop
in a final seminar

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (48 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-26

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-02 12:15 - 16:15 D4106 Digital Commerce Forsström Mikael
2021-09-09 12:15 - 16:15 E385 Digital Commerce Forsström Mikael
2021-09-14 10:00 - 11:30 Digital Commerce Guest lecture Forsström Mikael
2021-09-16 12:15 - 16:15 E385 Digital Commerce Forsström Mikael
2021-09-21 10:00 - 11:00 Digital Commerce Guest lecture Forsström Mikael
2021-09-23 12:15 - 14:30 E385 Digital Commerce Forsström Mikael
2021-09-23 14:30 - 16:00 E385 Digital Commerce Forsström Mikael
2021-09-30 12:15 - 16:15 E383 Digital Commerce Forsström Mikael
2021-10-07 13:00 - 16:15 E385 Digital Commerce Forsström Mikael
2021-10-14 12:15 - 16:15 E385 Digital Commerce Forsström Mikael
2021-10-19 12:15 - 16:15 Digital Commerce Forsström Mikael

Kurs och studieplanssökning