Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att studenten får kunskap om
speditionsföretag och deras tjänster, om import och
exportprocessen, om dokumentationen och om
internationella tullförfaranden, om olika tekniska
lösningar inom transportbranschen.

Läranderesultat

Efter en genomförd kurs har studenten kännedom om
speditionsföretag och deras tjänster. Studenten
kan
finna information som behövs för att utfärda rätt
dokument som en vara behöver för att importeras /
exporteras. Studenter kan tolka regler som gäller
internationell spedition och förstå informations-,
kapital- och materialflödena vid spedition.
Dessutom lär studenten skriva instruktioner för
spedition och tullklarering.

Innehåll

Grunder i spedition
Terminologi
Incoterms 2020
Allmänna villkor för Nordiskt Speditörsförbunds
Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015)
Processer och dokument
Tullformaliteter
Andra ämnen inom spedition och tull.

Förkunskaper

Logistikens grunder eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

The World of Logistics,
www.logistiikanmaailma.fi Extern länk
General Conditions of the Nordic Association of
Freight Forwarders (NSAB 2015)
General Conditions of International Road Haulage
2010
Customs, www.tulli.fi Extern länk

Övrigt material som tilldelas under kursen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 32 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 2 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 31 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

 • Adlercreutz Erica
 • Henriksson Robert

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (48 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-10-24

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-28 13:15 - 15:15 B518 Forwarding https://arcada.zoom.us/j/61092449154 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2021-11-04 13:15 - 15:15 Forwarding https://arcada.zoom.us/j/62404565348 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2021-11-11 13:15 - 15:15 Forwarding https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2021-11-18 13:15 - 15:15 B518 Forwarding https://arcada.zoom.us/j/66609023672 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2021-11-25 13:15 - 15:15 B518 Forwarding Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2021-12-02 13:15 - 15:15 Forwarding Guest lecture https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2021-12-09 13:15 - 17:15 Forwarding Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68939504293 Meeting ID: 689 3950 4293 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2021-12-16 13:15 - 15:15 Forwarding Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-01-20 10:00 - 12:00 Forwarding Re-exam 1 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-02-09 09:00 - 11:00 Forwarding Re-exam 2 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert

Kurs och studieplanssökning