Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att uppöva
kursdeltagarnas
uttrycksförmåga på svenska inom sitt studieområde
och framtida
yrkesområde.
Kursen stöder för examensarbetet beträffande
processkrivning,
skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
kunna uttrycka sig
adekvat på svenska, muntligt och skriftligt, inom
sitt studieområde,
samt kunna skriva rapporter, analyser och andra
texter med
relevans för studierna och framtida
yrkesverksamhet.

Innehåll

Att uttrycka sig på svenska - diskussionsövningar
Att skriva på svenska
Översättninsproblematik finska - svenska.
Textsorter och genrer - rapport, referat,
berättelse och
beskrivning
Uttrycksförmåga: rösten som arbetsredskap
Vetenskapligt skrivande; språkvård, skrivregler,
textgenrer, översättning.
Affärskommunikation

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller
motsvarande.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Skrivguidetest obligatoriskt
Examination 2 Rapportuppgift 20 p
Examination 3 CV GK/UK
Examination 4 Mötesprotokoll, affärsdokument 20 p
Examination 5 Fackuppsats (två inlämningar) 40 p
Examination 6 Litteraturseminarium 20 p

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Pusa Tatja

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (59 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-29

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 10:15 - 11:45 D4106 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2021-09-08 10:15 - 11:45 D4107-08 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2021-09-15 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande Zoom https://arcada.zoom.us/j/68943264740 Meeting ID: 689 4326 4740 Eklund Kaj
2021-09-22 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67365567566 Meeting ID: 673 6556 7566 Eklund Kaj
2021-09-29 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande Skrivguidetest på Itslearning Eklund Kaj
2021-10-06 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67365567566 Meeting ID: 673 6556 7566 Eklund Kaj
2021-10-13 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67365567566 Meeting ID: 673 6556 7566 Eklund Kaj
2021-10-20 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67365567566 Meeting ID: 673 6556 7566 Eklund Kaj
2021-10-27 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande Grupparbete. Inget rum bokat Eklund Kaj
2021-11-03 08:00 - 12:00 Akademiskt skrivande Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67365567566 Meeting ID: 673 6556 7566 Eklund Kaj
2021-11-10 08:00 - 12:00 Akademiskt skrivande Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67365567566 Meeting ID: 673 6556 7566 Eklund Kaj
2021-11-17 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67365567566 Meeting ID: 673 6556 7566 Eklund Kaj
2021-11-24 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande litteraturseminarium. Inget rum bokat Eklund Kaj
2021-12-01 08:30 - 11:45 Akademiskt skrivande Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67365567566 Meeting ID: 673 6556 7566 Eklund Kaj
2021-12-08 09:00 - 11:45 Akademiskt skrivande Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67365567566 Meeting ID: 673 6556 7566 Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning