Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att presentera och
diskutera olika typer av kvalitativa metoder,
dess bakgrund, syften och användning.

Målsättningen med den andra delen av kursen är
att presentera och diskutera olika typer av
kvantitativa metoder, dess bakgrund, syften och
användning.

Läranderesultat

Studenten skall efter avlagd kurs kunna
identifiera problem, formulera ett syfte, välja
rätt kvalitativ undersökningsmetod och
presentera samt analysera empiriskt material.

Studenten skall efter avlagd kurs kunna
formulera syfte, utforma mätinstrument på basen
av tidigare kunskap, göra ett urval, koda- och
analysera insamlat data.

Innehåll

Forskningsprocessen och kvalitativa metoder
såsom fokusgrupper, intervjuer, observationer,
praktikfall och "action research".

Forskningsprocessen och kvantitativa metoder
såsom till exempel: t-test, ANOVA,
korstabulering, korrelations- och
regressionsanalyser.

Förkunskaper

För tredje årets studerande

Mer information

Kursen inleds 1.9 med en obligatorisk session
online. Hela kursen förverkligas online.

Litteratur

Bryman, A. och Bell, E.(2005 eller
nyare):Företagsekonomiska forskningsmetoder,
Liber
Bryman, A, Social research methods. Fjärde
upplagan.

Extra material:
Göran Djurfeldt & Ola Stjärnhagen: Statistisk
verktygslåda- samhällsvetenskaplig orsaksanalys
med
kvantitativa metoder, Studentlitteratur 2008,
ISBN
978-91-44-04147-6,valda delar enligt
examinators
anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer inom utsatta
tider:
Examination 1 uppgifter
Examination 2 eventuell tentamen eller
motsvarande större arbete
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: 50 poäng från kvalitativa delen och 50
från kvantitativa delen.

Lärare

 • Stenius Minna
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning (64 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Tidtabell och innehåll diskuteras ingående på
första träffen! Kursen inleds 1.9. Första tillfället
är obligatoriskt om man vill avlägga kursen. Kursen
förverkligas online.

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-29

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Topic: Metodik Time: Sep 1, 2021 12:30 PM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67099649280 Meeting ID: 670 9964 9280 Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2021-09-08 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-09-13 11:30 - 13:00 Metodik (höst) Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68803703991?from=addon Meeting ID: 688 0370 3991 One tap mobile +496938079883,,68803703991# Germany +496950502596,,68803703991# Germany Dial by your location +49 69 3807 9883 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 30 5679 5800 Germany Meeting ID: 688 0370 3991 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdl957Z6el Join by SIP 68803703991@109.105.112.236 68803703991@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 688 0370 3991 Tigerstedt Christa
2021-09-15 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-09-20 11:00 - 12:15 Metodik (höst) Tigerstedt Christa
2021-09-22 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-09-27 10:30 - 12:20 Metodik (höst) Online fokusgruppsimulering, datainsamling KOM I TID DET ÄR TIGHTA TIDER OCH VI BANDAR SIMULERINGEN SÅ ATT NI KAN TRANSKRIBERA DEN SENARE. KAMERAN ÄR PÅ HOS ALLA UNDER ÖVNINGEN.  DATAN BLIR INTE BRA MED AVBROTT. DU DELTAR ENBART I DEN GRUPP DU ÄR ANMÄLD TILL.   Grupp 1: 10.30-11 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61224983669   Grupp 2: 11.10-11.40 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65458415205   Grupp 3: 11.50-12.20 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67727611147     Vi behov bokas flere grupper senare. Jag tar 10 per grupp. ANMÄL DIG TILL EN GRUPP I ITS SENAST 25.9.   Förbered dig genom att läsa om  fokusgrupper i kursboken! Tigerstedt Christa
2021-09-29 12:30 - 14:00 E385 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-10-04 11:30 - 13:00 Metodik (höst) Agenda -Skrivbordsundersökning/litteraturstudie som metod (sekundär data) -fallstudie design -aktionsforskning eller intervention   -Vi diskuterar igenom era examinationer and upplägg för analysworkshoppen                           . extra datum för online examen (inte obligatorisk)    Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69914027950?from=addon Meeting ID: 699 1402 7950 One tap mobile +496950500951,,69914027950# Germany +496950500952,,69914027950# Germany Dial by your location +49 69 5050 0951 Germany +49 69 5050 0952 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany Meeting ID: 699 1402 7950 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cFYXavZc Join by SIP 69914027950@109.105.112.236 69914027950@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 699 1402 7950 Tigerstedt Christa
2021-10-06 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-10-13 12:30 - 14:00 E385 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-10-20 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-10-25 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Coaching, intervjumetodik. Anmälan i its , 3 grupper.    Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61384087951?from=addon Meeting ID: 613 8408 7951 One tap mobile +496971049922,,61384087951# Germany +496938079883,,61384087951# Germany Dial by your location +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany +49 69 5050 0951 Germany +49 69 5050 0952 Germany +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 613 8408 7951 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdGoIodS1v Join by SIP 61384087951@109.105.112.236 61384087951@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 613 8408 7951 Tigerstedt Christa
2021-10-29 14:15 - 15:45 E385 Metodik (höst) Stenius Minna
2021-11-01 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Coaching skrivbordsundersökningar, sekundär data. Anmälan i its. 3 grupper.  Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62772369520?from=addon Meeting ID: 627 7236 9520 One tap mobile +496950500951,,62772369520# Germany +496950500952,,62772369520# Germany Dial by your location +49 69 5050 0951 Germany +49 69 5050 0952 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany Meeting ID: 627 7236 9520 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cgTa6Jtv6 Join by SIP 62772369520@109.105.112.236 62772369520@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 627 7236 9520 Tigerstedt Christa
2021-11-05 14:15 - 15:45 Metodik (höst) Supervision Stenius Minna
2021-11-12 14:15 - 15:45 E385 Metodik (höst) Supervision Stenius Minna
2021-11-15 14:00 - 15:00 Metodik (höst) 15.11 Online essä 1h, kl 14-15. Öppnas i its. Du får ha böckerna framme. INDIVIDUELL EXAMINATION Tigerstedt Christa
2021-11-17 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Tentamen (Kvant) online i Itslearning Stenius Minna
2021-12-01 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Omtentamen 1 (Kvant) online i Itslearning Stenius Minna
2021-12-13 12:15 - 13:45 Metodik (höst) Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65985716089?from=addon Meeting ID: 659 8571 6089 One tap mobile +496971049922,,65985716089# Germany +496938079883,,65985716089# Germany Dial by your location +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany +49 69 5050 0951 Germany +49 69 5050 0952 Germany +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 659 8571 6089 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cZVu9xP7x Join by SIP 65985716089@109.105.112.236 65985716089@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 659 8571 6089 Tigerstedt Christa
2021-12-15 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Omtentamen 2 (Kvant) online i Itslearning Stenius Minna

Kurs och studieplanssökning