Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is that the student can use
analytical tools to balance the purchasing
decision.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
to:
Be able to understand and be involved in planning
an efficient warehousing system.
Know tools for inventory control, lot
calculations in purchasing, ABC-analysis in Excel
and warehouse design
Understand the connection between stock
optimization and sustainable stock operations

Innehåll

- Inventory strategies
- Double ABC analysis as a case
- Technology used in the field of warehousing
- Building a warehousing database system

Förkunskaper

Logistikens grunder och baskunskaper i inköp.Excel
tabeller och formler.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

The course is held in two parts by two teachers.
Maximum points for both parts 50 points, maximum
points totally 100 points
To pass the course the student should pass the
following examinations:
Get at least 25 points from both parts of the
course, totally at least 50 p of 100 p
(cases, learning portfolio, exam etc.)

Lärare

 • Adlercreutz Erica
 • Nyberg Janne

Examinator

Adlercreutz Erica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-06

Examinationsformer

 • 2022-03-10 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-13 09:00 - 12:30 Warehousing and Optimisation Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62383769746?from=addon Meeting ID: 623 8376 9746 Adlercreutz Erica
2022-01-19 09:00 - 12:30 Warehousing and Optimisation Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61102065485?from=addon Meeting ID: 611 0206 5485 Adlercreutz Erica
2022-01-27 09:00 - 13:00 Warehousing and Optimisation Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62936191071?from=addon Meeting ID: 629 3619 1071 Adlercreutz Erica
2022-02-03 09:00 - 12:30 Warehousing and Optimisation Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64740130776 Meeting ID: 647 4013 0776 Adlercreutz Erica
2022-02-10 09:00 - 13:00 E385 Warehousing and Optimisation Nyberg Janne
2022-02-15 09:00 - 13:00 E385 Warehousing and Optimisation Nyberg Janne
2022-02-24 09:00 - 13:00 E385 Warehousing and Optimisation Nyberg Janne
2022-03-04 09:00 - 13:00 E383 Warehousing and Optimisation Nyberg Janne
2022-03-17 12:00 - 15:00 D4107-08 Warehousing and Optimisation Exam Adlercreutz Erica
Nyberg Janne
2022-04-08 11:15 - 14:15 D4106 Warehousing and Optimisation Re-exam 1 Adlercreutz Erica
2022-04-28 09:15 - 12:15 B320 Warehousing and Optimisation Re-exam 2 Adlercreutz Erica

Kurs och studieplanssökning