Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna:
- planera och genomföra ett projekt utifrån
uppställda kommunikationsmål
- kunna välja och producera målgruppsorienterad
marknadskommunikation ur ett
varumärkesperpektiv
? analysera nya tekniker som kopplar tryckta
medier med e-media som med sms, webb, rörlig
bild, sociala medier och viral marknadsföring.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs kommer studenterna att få
en insikt i de aktiviteter som ingår i ett
företags marknadskommunikation och uppnå en
förståelse för hur dessa samverkar och hur de
är anpassade till företagets övergripande
strategi. Studenterna ska kunna planera
kampanjer och presentera dessa. Tonvikten
kommer att läggas vid studentens individuella
utveckling och lärande genom projektuppdrag.
Denna kurs kommer att koncentrera sig på
komplexiteten i planeringen i att genomföra en
marknadsföringskampanj som integrerar
traditionell marknadsföring med digitala
aktiviteter.

Innehåll

Kursen är kopplad till ett företagsuppdrag.

Förkunskaper

Avklarade kurser i marknadsföring, 20 sp

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 55 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Avklarad tentamen
Godkänt kursarbete
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Lärare

Broth Joacim

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2017-12-30 - Rapporter och produktioner
 • 2017-12-30 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning