Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The student shall after the completion of the
course have a deeper
understanding of the relationship between
profitability of the
company and the use of its marketing mix and how
to achieve a
sustainable competitive advantage.

Läranderesultat

Strategic marketing, cases, business games,
profitability of
marketing.
Different methods of forecasting and control the
company's
environment are described.
Special emphasis is given new product
development, segmenting
and targeting.
Also demand management is described.

Innehåll

The course is based on different models for
strategic thinking,
assignments and a business game.
Through articles, models and assignments the use
of the
marketing mix variables in different practical
situations are
described. The assignments can be described as
advanced and
demand a fair amount of work.
The business game is intended to show the link
between the use
of different marketing mix variables and the
company's
profitability.

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder eller motsvarande

Mer information

Mandatory attendance during the business game.

Litteratur

Jeffrey Mark (2010); Data- Driven Marketing: The
15 Metrics
Everyone in Marketing should Know, John Wiley &
Sons

Articles according to examiners specification.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Företagsspel

Examinationskrav

Examination:
30% on written examination and
70% on business game and its report

Lärare

 • Shahzad Faisal
 • Kietz Tove

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning