Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to provide basic
knowledge on the tourism industry, both globally
and locally in Finland. The importance and
impacts of the tourism industry will be
discussed, as well as the roles and challenges
of
different tourism actors. The student will also
become familiar with different attractions and
tourism regions within Finland.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
to have a general knowledge on the structure of
the tourism industry both globally and locally
in
Finland, and to be aware of the key actors
within
this field. The student will be familiar with
various attractions and tourism regions within
the country.

Innehåll

Structure of the tourism industry
Tourism destinations
Finland as a tourism destination
Tourism demand and consumer behaviour
Tourism transport
Tourism attractions
Public sector & Policy
Tourism impacts
Tourism trends

Förkunskaper

None, IB and FE students have priority in this
course

Kursen ersätter följande kurser

Introduction to the tourism industry in Finland

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Total points 100, to pass
the course minimum 50 points required.

Lärare

Halmén Mia

Examinator

Halmén Mia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (46 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-10-24

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-25 09:30 - 11:30 F249 Introduction to the Tourism Industry The course introduction takes place on campus in the small Auditorium (Lilla auditoriet, F249) If you are not in Finland or if you feel sick, you can attend also in Zoom. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62548583510?from=addon Meeting ID: 625 4858 3510 Halmén Mia
2021-10-27 09:00 - 11:30 Introduction to the Tourism Industry In Zoom for everyone. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65017197895?from=addon Meeting ID: 650 1719 7895 Halmén Mia
2021-11-01 09:00 - 11:30 F249 Introduction to the Tourism Industry On campus. If you are not in Finland or if you feel sick, you can attend also in Zoom. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68766081665?from=addon Meeting ID: 687 6608 1665 Halmén Mia
2021-11-03 09:00 - 11:30 Introduction to the Tourism Industry In Zoom for everyone. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68370681337?from=addon Meeting ID: 683 7068 1337 Halmén Mia
2021-11-08 09:00 - 11:30 F249 Introduction to the Tourism Industry On campus. If you are not in Finland or if you feel sick, you can attend also in Zoom. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63498237379?from=addon Meeting ID: 634 9823 7379 Halmén Mia
2021-11-10 09:00 - 11:30 Introduction to the Tourism Industry Self-studying Halmén Mia
2021-11-15 09:00 - 11:30 Introduction to the Tourism Industry In Zoom for everyone. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62080122436?from=addon Meeting ID: 620 8012 2436 Halmén Mia
2021-11-17 09:00 - 11:30 F249 Introduction to the Tourism Industry On campus. If you are not in Finland or if you feel sick, you can attend also in Zoom. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67646482862?from=addon Meeting ID: 676 4648 2862 Halmén Mia
2021-11-22 13:00 - 15:30 Introduction to the Tourism Industry Self-studying Halmén Mia
2021-11-24 09:00 - 11:30 Introduction to the Tourism Industry Lecture moved to 13.12. at 12:30 Halmén Mia
2021-11-29 09:00 - 11:30 Introduction to the Tourism Industry In Zoom for everyone! Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68044386458?from=addon Meeting ID: 680 4438 6458 Halmén Mia
2021-12-01 09:00 - 11:30 Introduction to the Tourism Industry In Zoom for everyone Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66705563945?from=addon Meeting ID: 667 0556 3945 Halmén Mia
2021-12-13 12:30 - 15:00 Introduction to the Tourism Industry Societal impacts of tourim Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67431324794?from=addon Halmén Mia
2021-12-13 12:30 - 15:00 Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2021-12-16 09:00 - 11:30 F143 Introduction to the Tourism Industry/Introduktion till turismindustrin IN ZOOM FOR EVERYONE!! Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67074021747?from=addon Meeting ID: 670 7402 1747 Halmén Mia

Kurs och studieplanssökning